طراحی وافل
  • طراحی سقف وافل Waffle Slab

    سقف وافل یا شبکه (Waffle Slab) نوعی از دال‌های دو طرفه می‌باشد که از تیرچه‌های بتنی متعامد تشکیل شده‌ که ...

    سقف وافل یا شبکه (Waffle Slab) نوعی از دال‌های دو طرفه می‌باشد که از تیرچه‌های بتنی متعامد تشکیل شده‌ که با دالی به ضخامت ثابت پوشیده می‌شود. در برنامه SAFE و ETABS امکان تعریف این سقف وجود داشته و بر ...

    ادامه مطلب