طراحی و محاسبه سوله
 • سوله: به سازه های فلزی شیب دار که بر اساس محاسبات فنی خاص طراحی و ساخته می شوند سوله گویند. از این نوع سا ...

  سوله: به سازه های فلزی شیب دار که بر اساس محاسبات فنی خاص طراحی و ساخته می شوند سوله گویند. از این نوع سازه ها در کارخانه ها ، انبارها ، آ شیا نه ها ی هواپیما ، مرغداری ها ،سالن های ورزشی ، فروشگاههای ...

  ادامه مطلب
 • بارگذاری سوله ترکیبات بارگذاری دخیل در طراحی سوله (در سوله پرداز) به شرح زیر هستند: بارمرده سوله بار برف ...

  بارگذاری سوله ترکیبات بارگذاری دخیل در طراحی سوله (در سوله پرداز) به شرح زیر هستند: بارمرده سوله بار برف سوله بار باد سوله بار زلزله سوله بارهای خاص در سوله بارهای جرثقیل در سوله ...

  ادامه مطلب
 • کلیاتی در طراحی سوله

  کلیاتی در ارتباط با #سوله: *این سازه‌ها برای کاربری صنعتی و تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند. (نشریه 325 ...

  کلیاتی در ارتباط با #سوله: *این سازه‌ها برای کاربری صنعتی و تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند. (نشریه 325) *به قاب‌های با مقطع متغییر سوله گفته می‌شود. (در انگلیسی تحت عنوان Gable) *به علت نیاز به فضا ...

  ادامه مطلب
 • بارگذاری سوله

  بارگذاری سوله ترکیبات بارگذاری دخیل در طراحی سوله (در سوله پرداز) به شرح زیر هستند: بارمرده سوله بار برف ...

  بارگذاری سوله ترکیبات بارگذاری دخیل در طراحی سوله (در سوله پرداز) به شرح زیر هستند: بارمرده سوله بار برف سوله بار باد سوله بار زلزله سوله بارهای خاص در سوله بارهای جرثقیل در سوله نکاتی پیرامون طراحی س ...

  ادامه مطلب
 • مدلسازی + سیستم متداول برای اجرای سوله قاب خمشی فولادی + مهاربندی کابلی یا فولادی است. + براساس دیاگرام ل ...

  مدلسازی + سیستم متداول برای اجرای سوله قاب خمشی فولادی + مهاربندی کابلی یا فولادی است. + براساس دیاگرام لنگرخمشی موثر بر اعضای سازه ، ممان اینرسی مورد نیاز مقاطع تغییر میکند. بنابراین از مقاطع غیر منش ...

  ادامه مطلب