طول تیر پیوند
 • طول تیر پیوند

  هیچ مقدار مشخصی برای تیر پیوند نمی‌توان در نظر گرفت و همچنین اعمال درصدی از طول دهانه به عنوان طول تیر پی ...

  هیچ مقدار مشخصی برای تیر پیوند نمی‌توان در نظر گرفت و همچنین اعمال درصدی از طول دهانه به عنوان طول تیر پیوند نیز کار درستی نیست ولیکن توصیه اکید می‌شود طول تیر پیوند به میزانی در نظر گرفته شود که در ب ...

  ادامه مطلب
 • تیر پیوند معمولا دارای مقطعی مشابه با تیر خارج از تیر پیوند است. تیر پیوند باید از نوع I شکل نورد شده یا ...

  تیر پیوند معمولا دارای مقطعی مشابه با تیر خارج از تیر پیوند است. تیر پیوند باید از نوع I شکل نورد شده یا ساخته شده از ورق و یا از نوع قوطی ساخته شده از ورق باشد. وجود نیروهای زیاد در تیر پیوند سبب می‌ ...

  ادامه مطلب