طول وصله میلگرد
  • طول وصله پوششی میلگرد

    یکی از پرکاربردترین جزئیات اجرایی برای سازه های بتنی وصله پوششی آرماتور می باشد. محاسبه طول وصله پوششی در ...

    یکی از پرکاربردترین جزئیات اجرایی برای سازه های بتنی وصله پوششی آرماتور می باشد. محاسبه طول وصله پوششی در عین سادگی تاثیر زیادی در مقدارمیلگرد مصرفی پروژه می گذارد و بالطبع هزینه پروژه را می تواند کاه ...

    ادامه مطلب