طول وصله
 • وصله تیر و ستون

  این الزامات برای اتصالات وصله اسکلت فلزی (Splice) ستون در ساختمان های چند طبقه ای متصل می باشد. در این نو ...

  این الزامات برای اتصالات وصله اسکلت فلزی (Splice) ستون در ساختمان های چند طبقه ای متصل می باشد. در این نوع ستون های ساختمانی لازم است که تداوم هر دو مقاومت و سختی را در مورد هر دو محور ستون ها فراهم ک ...

  ادامه مطلب
 • علت جوابگو نبودن ستون های فوقانی

  این موضوع هم به تحلیل سازه ربط داره و هم به شکل دیاگرام اندرکنش ستونهای بتنی. ایجاد مقاطع سنگین‌تر برای س ...

  این موضوع هم به تحلیل سازه ربط داره و هم به شکل دیاگرام اندرکنش ستونهای بتنی. ایجاد مقاطع سنگین‌تر برای ستون‌های طبقات بالا (به شرط ارتفاع برابر و تیپ طبقات) معمولا در سازه‌های دارای دیوار برشی رخ می‌ ...

  ادامه مطلب