مشاهده ی تنش ها در Etabs
  • گزینه ی Section Cut در Etabs

    استفاده از Section Cut برای دیدن نیروها یا تنش‌ها در المان‌های منتخب برنامه ETABS است. برای این منظور از ...

    استفاده از Section Cut برای دیدن نیروها یا تنش‌ها در المان‌های منتخب برنامه ETABS است. برای این منظور از مسیر Draw menu > Draw Section Cuts استفاده می‌شود. 1- ابتدا بایستی سازه را تحلیل نمایید. برا ...

    ادامه مطلب