مفاصل Auto
  • مفصل پلاستیک Auto و دستی

    مفاصل پلاستیک در برنامه Sap به دو صورت تعریف میشود : 1- مفاصل به صورت Auto 2- مفاصل به صورت دستی دقت داشت ...

    مفاصل پلاستیک در برنامه Sap به دو صورت تعریف میشود : 1- مفاصل به صورت Auto 2- مفاصل به صورت دستی دقت داشته باشید که تفاوت این دو نوع مفصل در این است که پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش در مفصل به ...

    ادامه مطلب