مهندسی عمران Etabs
  • معرفی برنامه Etabs

    معرفی نرم افزار ETABSیکی از پرکاربردترین نرم افزار در رشته های مرتبط با سازه، خصوصا عمران، نرم افزار ایتب ...

    معرفی نرم افزار ETABSیکی از پرکاربردترین نرم افزار در رشته های مرتبط با سازه، خصوصا عمران، نرم افزار ایتبس(ETABS) می باشد. در این پست به شما می گوییم که ایتبس چیست؟ چه کاربردهایی دارد?نرم‌افزار ETABS  ...

    ادامه مطلب