نامنظمی
 • انواع نامنظمی

  با توجه به عملکرد ساختمان ها در زلزله هاي گذشته، اهميت پيکربندي و منظم بودن ساختمان ها بر کسی پوشيده نيست ...

  با توجه به عملکرد ساختمان ها در زلزله هاي گذشته، اهميت پيکربندي و منظم بودن ساختمان ها بر کسی پوشيده نيست. بنابراين رعايت تقارن و تناسبات هندسی در سازه و معماري، می تواند از بسياري از آسيب هاي لرزه اي ...

  ادامه مطلب
 • تشریح نامنظمی سیستم های غیرموازی

  مطابق بند 1-7-1 ث از آیین نامه 2800 «در مواردی که بعضی اجزای قائم باربر جانبی به موازات محورهای متعامد اص ...

  مطابق بند 1-7-1 ث از آیین نامه 2800 «در مواردی که بعضی اجزای قائم باربر جانبی به موازات محورهای متعامد اصلی ساختمان نباشد » این نوع نامنظمی در پلان به وجود می آید. شاید این سوال پیش آید که این نامنظمی ...

  ادامه مطلب