نحوه کار در Etabs
  • خلاصه مراحل کار در Etabs

    تحلیل و طراحی یک پروژه با برنامه ETABS برای تحلیل و طراحی یک پروژه با برنامه     ETABS باید ابتدا مقدار ب ...

    تحلیل و طراحی یک پروژه با برنامه ETABS برای تحلیل و طراحی یک پروژه با برنامه     ETABS باید ابتدا مقدار بار مرده(کف،دیوارها،پله و..)و باز زنده طبقات را بدست آورده. بارگذاری زلزله را انجام دهید و ضریب ...

    ادامه مطلب