نحوه ی محاسبه ی آرماتور Etabs
  • بسیاری از دانشجویان و مهندسان در تشخیص جهات برای خواندن تنش ها و نیروها در Etabs مشکل جدی دارند. در این پ ...

    بسیاری از دانشجویان و مهندسان در تشخیص جهات برای خواندن تنش ها و نیروها در Etabs مشکل جدی دارند. در این پست سعی شده با استفاده از تصاویر و توضیحات این مشکلات برطرف شود همواره به خاطر داشته باشید در ال ...

    ادامه مطلب