نحوه ی مش کردن سق و دیوار
  • مش بندی Mesh سقف

    مشبندی را می‌توانید به دو صورت انجام دهید. یا از همین روش که فرمودین بصورت دستی با انتخاب سقف و استفاده ا ...

    مشبندی را می‌توانید به دو صورت انجام دهید. یا از همین روش که فرمودین بصورت دستی با انتخاب سقف و استفاده از مسیر Edit menu > Edit Shells > Divide Shells آن را مشبندی کنید. در کادر ظاهر شده گزینه‌ ...

    ادامه مطلب