نسبت دریفت
  • روش های کاهش دریفت سازه

    اگر کنترل دریفت جوابگو نبود 5 راهکار مهم که در اغلب موارد می‌توان به آنها دست یافت در زیر پیشنهاد می‌شود: ...

    اگر کنترل دریفت جوابگو نبود 5 راهکار مهم که در اغلب موارد می‌توان به آنها دست یافت در زیر پیشنهاد می‌شود: 1- در صورتی که سازه نامنظم پیچشی باشد، سعی کنید سازه را منظم کنید. این کار با افزایش سختی لبه ...

    ادامه مطلب