نقشه سوله
  • معرفی اجزا سوله

    مشخصات اجزا سوله: اجزا اصلی یک قاب فلزی پیش ساخته عمدتاً عبارتند از: ستون (column) رفتر والپست ( (wall po ...

    مشخصات اجزا سوله: اجزا اصلی یک قاب فلزی پیش ساخته عمدتاً عبارتند از: ستون (column) رفتر والپست ( (wall post) پرلین یا (z purlin) تیر کرین (crane Beam) میل مهار یا سگراد( anchor rode ) بولت (Bolt) بادب ...

    ادامه مطلب