هزینه مقاوم سازی
  • در مطالب قبلی که منتشر شد هزینه تخریب، متر مربعی 25 هزار تومان اعلام گردید ( بر اساس سال 1400)، بسیاری مه ...

    در مطالب قبلی که منتشر شد هزینه تخریب، متر مربعی 25 هزار تومان اعلام گردید ( بر اساس سال 1400)، بسیاری مهندسین در مورد این موضوع خیلی سؤال داشتند که تصمیم بر آن شد که این مطلب را آماده شود و توضیحات ج ...

    ادامه مطلب
  • "مقاوم سازی" در علم مهندسی عمران به معنای بالا بردن مقاومت یک سازه (ساختمان) در برابر نیروهای وارده می با ...

    "مقاوم سازی" در علم مهندسی عمران به معنای بالا بردن مقاومت یک سازه (ساختمان) در برابر نیروهای وارده می باشد. امروزه از این اصطلاح بیشتر در مورد نیروی زلزله استفاده می شود. از دیدگاه علمی، مقاوم سازی و ...

    ادامه مطلب