پله های دوطرفه
  • بارگذاری پله در Etabs

    بطور کلی انتخاب نحوه اعمال بار راه پله در مدلسازی بر عهده طراح و بایستی متناسب با شرایط مرزی واقعی سازه ا ...

    بطور کلی انتخاب نحوه اعمال بار راه پله در مدلسازی بر عهده طراح و بایستی متناسب با شرایط مرزی واقعی سازه انجام شود. در پله‌های دو طرفه: - اگر راه پله بصورت فولادی اجرا می‌شود: شمشیری پله در تراز طبقه ب ...

    ادامه مطلب