پواسون
  • ضریب پوآسون : وقتی‌که یک جسم در یک راستای خاص ( مثلاً x ) تحت یک نیرو قرار گیرد این نیرو باعث تغییر شکل ج ...

    ضریب پوآسون : وقتی‌که یک جسم در یک راستای خاص ( مثلاً x ) تحت یک نیرو قرار گیرد این نیرو باعث تغییر شکل جسم در این راستا می‌شود . اما علاوه بر این معمولاً در راستای جانبی نیز این تغییر بعد ایجاد می‌گر ...

    ادامه مطلب