کاور بتن
 • توضیحات عمومی نقشه های سازه

  همواره پیش از شروع نقشه های سازه ، یک سری توضیحات و نکات مهم در هنگام اجرا به پیمانکار ابلاغ می گردد که ب ...

  همواره پیش از شروع نقشه های سازه ، یک سری توضیحات و نکات مهم در هنگام اجرا به پیمانکار ابلاغ می گردد که بسیار حائز اهمیت است. این توضیحات بسته به فولادی یا بتنی بودن و به طور کلی شرایط سازه تفاوت می ک ...

  ادامه مطلب
 • مقدار کاور بتن بر اساس جدول 9-6-6 مبحث نهم مقرارت ملی ساختمان و براساس شرایط محیطی تعیین می گردد- بند9-6- ...

  مقدار کاور بتن بر اساس جدول 9-6-6 مبحث نهم مقرارت ملی ساختمان و براساس شرایط محیطی تعیین می گردد- بند9-6-4   در ETABS 9 برای وارد کردن مقدار کاور گزینه Cover to Rebar Center وجود دارد. در این حالت از ...

  ادامه مطلب