کلاس خصوصی ایتبس
  • مدرس:  علیرضا خویهکارشناسی ارشد مهندسی زلزله - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیمدرس دوره های تخصصی Etabs-SAP2 ...

    مدرس:  علیرضا خویهکارشناسی ارشد مهندسی زلزله - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیمدرس دوره های تخصصی Etabs-SAP2000-Safeآموزش و تدریس ایتبز Etabs - تحلیل و طراحی سازه های فولادی و بتنی سرفصل های دوره ی Etabs ...

    ادامه مطلب