آموزش طراحی دستی بتن

علیرضا خویه

کارشناسی ارشد مهندسی زلزله – دانشگاه خواجه نصیر

شماره تماس : ۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰

تدریس خصوصی طراحی دستی بتن

محاسبات دستی سازه های بتن آرمه

تحلیل و طراحی ساختمان بتنی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: