امکانات جدید Etabs 2016

بررسی امکانات جدید ETABS 2016

آموزش ETABS 2016

توجه: ادامه دوره های آموزشی خصوصی ETBAS با ETABS2016 آموزش داده خواهد شد_ علیرضا خویه ETABS2016

لینک دانلود

http://installs.csiamerica.com/software/ETABS/2016/ETABS2016v1600Setup64.exe

امکانات جدید در ETABS2016

۱٫ طراحی دال پیش تنیده

۲٫ طراحی دال به شیوه ی نواری

۳٫ کنترل برش پانچ

۴٫نتایج طراحی برای دال های پیش تنیده

۵٫ تغییرات در نمایش نتایج طراحی برای خمش و برش

۶٫ اضافه شدن insertion point برای دال ها و دیوارها (در نسخه های قبلی این امکان فقط برای تیرها وستون ها وجود داشت)

۷٫ در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه – به وسیله ی دریافت پروفیل خاک

۸٫ اختصاص پارامتریک مشخصات مفصل پلاستیک

۹٫ تحلیل گام به گام برای آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی

۱۰٫ آنالیز لرزش دال ها- به ویژه در آنالیز تاریخچه زمانی

۱۱٫ نمایش گراف انرژی در آنالیز تاریخچه زمانی- مناسب برای طراحی بر اساس عملکرد

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: