انجام پروژه FRP و بهسازی سازه ها

 

انجام پروژه FRP و بهسازی سازه ها

مدلسازی جداگرها در Etabs

میراگرهای ویسکوز در Etabs

 

علیرضا خویه

۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰

 

انجام پروژه بهسازی و مقاومسازی - FRP

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: