انواع سوله و مدلسازی سوله

سوله: به سازه های فلزی شیب دار که بر اساس محاسبات فنی خاص طراحی و ساخته می شوند سوله گویند. از این نوع سازه ها در کارخانه ها ، انبارها ، آ شیا نه ها ی هواپیما ، مرغداری ها ،سالن های ورزشی ، فروشگاههای بزرگ ، تعمیر گاهها و . . . استفاده می شود . 

سوله از اجزای زیر تشکیل شده است : ۱- ستون  ۲- رفتر(فریم ) ۳ – پرلین ( پروفیل Z و Cو ۴– استرات ۵– بادبند ۶-سگراد (میل مهار ) ۷- نبشی سینه بند ۸- سایه بان ۹-ستون وال پست ۱۰ – پیچ و مهره . 
سوله به اشکال مختلفی طراحی و ساخته می شود .

سوله،اسکلت فلزی،سازه فلزی،سوله سازی،ساخت سوله 

 دهانه سوله ( فاصله آکس تا آکس)  سوله با ستون وسط مشترک

دهانه سوله ( فاصله آکس تا آکس)

سوله با ستون وسط مشترک

 سوله با ستون های وسط مشترک
             سوله قوسی

سوله با ستون های وسط مشترک

سوله قوسی

 سوله تک شیب متصل به ساختمان (لینتو)  سوله با دهانه های مشترک

سوله تک شیب متصل به ساختمان (لینتو)

سوله با دهانه های مشترک

 سوله با دهانه های مشترک  سوله با دهانه های مشترک

سوله با دهانه های مشترک

سوله با دهانه های مشترک

 سوله تک شیب  سوله تک شیب با ستون وسط

سوله تک شیب

سوله تک شیب با ستون وسط

 سوله تک شیب با ستون های وسط مشترک  

سوله تک شیب با ستون های وسط مشترک

 

   
   
   
   

  در طراحی و ساخت سوله فاکتورهای مهمی دخیل هستتد که در ذیل به آ نها اشاره می کنیم : 
۱- ارتفاع کنار ( از بیرون ) .
۲- دهانه سوله ( فاصله آکس تا آکس ) ستونها . 
۳- طول سوله ( تعداد قابهای طولی در نظر گرفته شده ) .
۴- آیا در طراحی و ساخت سوله ، جراثقال سقفی در نظر گرفته می شود یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن ، بار دینامیکی جراثقال چقدر است ؟ 
۵- بار برف .
۶- بار باد .
۷- نیروی زلزله .
۸- مقاومت خاک منطقه ی مورد نظر جهت نصب سوله .
۹- پوشش مورد نظر سقف .

برچسب ها:

سوله | ساخت سوله | سوله سازی

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: