طول گیرایی میلگردها و وصله ی میلگرد ها

طول گیرایی میلگردها و وصله ی میلگرد ها

طول گیرایی میلگردهای کششی طبق رابطه ۹-۲۱-۱ از مبحث نهم تعیین می‌شود. این رابطه می‌تواند کاربردهای زیادی داشته باشد. مهمترین کاربرد آن تعیین طول وصله میلگردها کششی است که طبق بند ۹-۲۱-۴-۲-۱ در وصله‌های پوششی، طول پوشش باید حداقل ۱٫۳Ld باشد. خلاصه روابط طول مهاری میلگردها در شکل زیر نشان داده شده است.

 

طول گیرداری و وصله ی میلگرد
روابط و فرمول های طول وصله میگرد و طول گیرداری میلگرد، طول خم میلگرد
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: