شکل پذیری سوله OMF یا IMF

شکل پذیری سوله OMF یا IMF

نکته مهم: در طراحی ساختمانهای با سیستم قاب خمشی در مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد باید سیستم قاب خمشی متوسط (IMF) را انتخاب کرد و انتخاب قاب خمشی معمولی قدغن است.  توجه شود که در این حالت رعایت الزامات  لرزه ای کمانش موضعی واجب است. یعنی در این حالت فشرده بودن مقاطع ستون و تیر کافی نیست و باید مقاطع تیر و ستون فشرده لرزه ای باشند.

حال سوال اینجاست که ​چطور عمل کنیم؟ آیا می توان تیر و ستون سوله را OMF گرفت؟ یا باید IMF گرفت؟

چون سوله جزو سازه های صنعتی می باشد، باید از فصل پنجم آئین نامه ۲۸۰۰ زلزله یعنی ضوابط طراحی لرزه ای سازه های غیر ساختمانی استفاده کرد. در جدول ۵-۱ این فصل سیستم قاب خمشی فولادی معمولی هم با حداکثر ارتفاع ۱۵ متر با ضریب رفتار ۳٫۵ برای این سازه ها مجاز می باشد. لذا می توان سوله را با سیستم OMF هم طراحی کرد. ولی برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت مقاطع توصیه می شود از سیستم SMF استفاده گزدد. تنها ایراد SMF این است که ضخامت جان و بال تیرورق تیرها و ستونها بزرگتر از ضخامتهای متعارف در سوله ها بدست می آید.

واما چند نکته:

۱- در محاسبه وزن لرزه ای این نوع سازه ها علاوه بر کل بار مرده، باید حداقل ۴۰% بار زنده کف ها منظور شود.

۲- برای وال پست ها نباید IMF داد و همچنین در جهت Z آزادی حرکت داشته باشند در محل اتصال به تیر شیبدار سوله. در طول سالن هم باید بادبندها را انتخاب کرد و OCBF اعمال کرد.

منبع:tikinti.blogfa

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: