مشاوره پایان نامه ی طراحی و بهسازی لرزه ای پل ها

مشاوره پایان نامه ی طراحی و بهسازی لرزه ای پل ها

مشاوره پایان نامه ی طراحی و بهسازی لرزه ای پل ها

seismic design and retrofit of bridges

مشاوره در زمینه ی مدلسازی، طراحی ، تحلیل پوش آور ، تحلیل تاریخچه زمانی انواع پل ها در نرم افزار SAP2000

 

علیرضا خویه – کارشناس ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

شماره تماس: ۰۹۳۸۲۹۰۴۸۰۰

 

 

مشاوره به شکل تلفنی و حضوری صورت می گیرد

هرینه ی هر ساعت مشاوره تلفنی : ۶۰ هزار تومان

هرینه ی هر ساعت مشاوره حضوری: ۸۰ هزار تومان

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: