دوره ی آموزش Etabs پیشرفته
  • آموزش ETABS پیشرفته

      سرفصل های دوره ی Etabs پیشرفته:   تشریح بارگذاری ساختمان - گرانشی و لرزه ای تحلیل ساختمان ها ...

      سرفصل های دوره ی Etabs پیشرفته:   تشریح بارگذاری ساختمان - گرانشی و لرزه ای تحلیل ساختمان ها نحوه خواندن نتایج و کنترل آن ها با آیین نامه طراحی لرزه ای  ساختمان های بتن آرمه طراحی دیوار بر ...

    ادامه مطلب