کارشناس ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران | مهندس محاسب و طراح | مدرس دوره های تخصصی Etabs و SAP2000 | شماره تماس مستقیم : 09382904800 |

مطلب498
 • مقطع ناودانی UNP (یا UPN) براساس استاندارد اروپایی (European Standard Channels) است که براساس استاند ...

 • تفاوت روش طراحیLRFD و مقاومت نهایی

  این دو روش شباهتهای زیادی با هم دارند و شاید نتوان تمایز دقیقی بین این دو بیان کرد. در روش مقاومت_نه ...

 • کنترل دریفت در تحلیل دینامیکی

  اول باید در نظر داشت که برای تمامی سازه ها استفاده از روش #تحلیل_دینامیکی طیفی یا تاریخچه زمانی مجاز ...

 • Pier کردن دیوار های برشی U شکل

  این موضوع سلیقه ای است. میتوانید کل دیوارها و ستونهای متصل به آنها که عملکرد یکپارچه ای دارند را تحت ...

 • تعریف دال مجوف در Etabs , SAFE

  در ETABS و SAFE فعلاً گزینه ای که بتواند خصوصیات دال مجوف را به صورت کامل در مدل در نظر بگیرد، وجود ...

 • طول المان مرزی در Etabs

  در برنامه ETABS طول المان مرزی دیوار برشی، با LBZ نشان داده می‌شود. بخش ۱۸٫۱۰٫۶ آیین‌نامه ACI318-14 ...

 • تحلیل دال در SAFE 2016

  امید علیانپور: در Safe 2016 چهار نوع تحلیل در خصوص دالهای بتن مسلح انجام میشود -Liner : یک نوع تحلیل ...

 • توضیح دستور Automatic Frame Subdivide: در حین تحلیل برنامه ETABS بصورت خودکار المان‌های قابی را (مثل ...

 • توضیح دستور Point Springs: با استفاده از این دستور و با انتخاب نقاط دلخواه با استفاده از مسیر Assign ...

 • دستور Additional Line Mass & Point Mass

  توضیح دستور Additional Point Mass: در صورتی که قصد انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی یا طیفی را داش ...

 • نمایش مطالب بیشتر