برای جهت تیرچه ریزی در سقف‌های تیرچه بلوک به چند نکته توجه شود: 1- نکات اجرایی 2- حداکثر طول محاسباتی- در حالتی که چشمه‌های باربر کف مربعی باشند، بهترین حالت بصورت شطرنجی است تا تمام تیرها در باربری سهیم شوند.- در حالتی که چشمه باربر مستطیلی باش ...

ادامه مطلب

برای دیدن نیروی اعمال شده به دیافراگم‌های اختصاص یافته به المان‌های سطحی، بعد از تحلیل، از مسیر Display menu > Load Assigns > Joint اقدام نمایید. توجه شود که قبل از این کار بایستی به سطوح مدلسازی شده، یک دیافراگم اختصاص داده شده باشد. برای ...

ادامه مطلب

برای تعیین صلبیت دیافراگم در برنامه SAP2000 یا ETABS ابتدا سقف را با المان Shell مدلسازی و آن را مش‌بندی نمایید (بسته به ابعاد مدل، ابعاد مش‌ها را تعیین کنید، ابعادی در حدود 40 سانتیمتر، معمولاً مناسب است). به مانند نیروهای زلزله، بصورت گسترده ی ...

ادامه مطلب

   پارامتر SDS یا همان شتاب طیفی در دوره تناوب کوتاه بوده در استاندارد 2800، معادل طیف AB در بخش افقی طیف می‌شود. این پارامتر در ASCE7 وجود داشته و برای داشتن آن نیاز به نقشه‌های ریز پهنه بندی لرزه‌ای است. برخی کاربردهای این پارامتر بصورت ز ...

ادامه مطلب

سقف وافل (دال مشبک یا دال با تیرچه دوطرفه) :white_check_mark:در دهانه های بزرگ یکی از معیارهای اصلی کنترل تغییر شکل می باشد. این موضوع افزایش ضخامت دال را سبب خواهد شد. با توجه به وجود لنگر مثبت در دوسط دهانه ها، مقدار قابل توجهی از ضخامت دال بت ...

ادامه مطلب

دوره طراحی سازه حرفه ای Etabs SAP2000  مهندس علیرضا خویه |  سپ sap2000 ایتبس Etabs نظام مهندسی طراحی تدریس خصوصی ایتبس مطابق با ضوابط نظام مهندسی تهران آموزش مفاهیم اساسی در تحلیل سازه ها - تشریح مراحل تهیه دفترچه محاسبات درقالب مثال عملی با بهر ...

ادامه مطلب

ارتعاشات زمین در سایت های مجاور گسل باعث خرابی های گسترده ای در بسیاری از سازه هایی که حتی مسائل مربوط به آیین نامه زلزله را نیز رعایت کرده اند، گردیده است. از جمله در زلزله های (1995)Northridge ( 1994 ) Kobe ( 1994 ) Taiwan سازه های مهندسی در م ...

ادامه مطلب

خوشبخنانه در نسخه های جدید Etabs امکان تعریف مفاصل پلاستیک گسترده (فایبر) وجود دارد، استفاده از المان فایبر برای مدلسازی رفتار غیرخطی دیوار ها بسیار موثر و مفید خواهد بود و پاسخ ها بسیار دقیق تر از مفاصل پلاستیک خواهند بود. مراحل تعریف المان فای ...

ادامه مطلب

با توجه به عملکرد ساختمان ها در زلزله هاي گذشته، اهميت پيکربندي و منظم بودن ساختمان ها بر کسی پوشيده نيست. بنابراين رعايت تقارن و تناسبات هندسی در سازه و معماري، می تواند از بسياري از آسيب هاي لرزه اي وارد بر ساختمان ها جلوگيري کند. مطالعه رفتار ...

ادامه مطلب

آناليز تاريخچه زمانی غير خطی، يکی از روش هاي آناليز ديناميکی غير خطی میباشد که روشی پيچيده و در عين حال دقيق براي ارزيابی نيازهاي غير الاستيک سازه ها تحت اثر شتاب نگاشتهاي حرکت زمين است. در آناليز تاريخچه زمانی، آثار مودهاي بالاتر و تغييرات در ا ...

ادامه مطلب