"گسیختگی‌پیشرونده Progressive collapse  "را به صورت گسترش خرابی موضعی اولیه‌ ناشی‌از‌" بارهای‌غیر‌عادی  Abnormal loads  "‌ از عضوی به عضو دیگر که‌‌سرانجام ‌به گسیختگی تمام سازه یا قسمت بزرگی از آن می انجامد،‌تعریف می کنند. یعنی سیستم در رسیدن به ...

ادامه مطلب

در این پروژه یک سازه که در یک جهت قاب خمشی و در جهت دیگر مهاربندی می باشد در 5 طبقه مدلسازی، بارگذاری ، تحلیل و طراحی می شود و سپس توسط شتابنگاشت های زلزله تحلیل غیرخطی تایم هیستوری Nonlinear TimeHistory صورت می پذیرد. پیش از انجام تحلیل تاریخچه ...

ادامه مطلب

در این پروژه یک سازه قاب خمشی و یک سازه مهاربندی شده، 5 طبقه مدلسازی، بارگذاری ، تحلیل و طراحی می شود و سپس توسط شتابنگاشت های زلزله تحلیل غیرخطی تایم هیستوری Nonlinear TimeHistory صورت می پذیرد. پیش از انجام تحلیل تاریخچه زمانی ، رکوردهای زلزله ...

ادامه مطلب

آموزش سقف های پس کشیده نظام مهندسی استان قمآقای دکتر دهقانی فیروزآبادی و آقای مهندس نور محمدی این فایل بسیار جامع کامل از فلسفه طراحی ، نحوه ی طراحی در نرم افزار Etabs , safe , Adapt و همچنین نکات مهم در اجرای این سقف ها می پردازد.این فایل همچنی ...

ادامه مطلب

در محاسبه ستونها بر اساس مبحث_نهم و آیین نامه ACI برای در نظر گرفتن اثرات_مرتبه_دوم ، یکی از مواردی که در نظر گرفته میشود، تشدید_لنگر_خمشی با ضریب بزرگتر یا مساوی یک ( Dns ) میباشد. این ضریب ، وابسته به ضریب طول آزاد مهار نشده عضو ( Unbraced Len ...

ادامه مطلب

در این پروژه تعداد 5 سازه 4 طبقه با دهانه های مختلف ( آکس بندی های متفاوت) تحلیل و طراحی می شوند و سپس مقایسه شده و طرح بهینه انتخاب می شوند.این پروژه به همراه نقشه های سازه همراه با جدول لیستوفر و همچنین فایل های Etabs و یک گزارش کامل از روند ا ...

ادامه مطلب

  جزوه درسی و دانشگاهی اصول مهندسی پل - براساس آشتو AASHTO - این جزوه آیین نامه آشتو بوده که با نکته برداری هایی به زبان فارسی می باشد مناسب جهت برای دانشجویان و مهندسین سازه       اسم فایل AASHTO [Etabs-SAP.ir].pdf حجم 20.7 مگابایت ...

ادامه مطلب

این فایل شامل تمامی قسمت یک پل از جمله شمع ، سرشمع، پایه ها، تابلیه ( عرشه) ، تکیه گاه های الاستومری و... می باشد. مزیت این فایل مدلسازی فنرهای خاک در شمع ها و مدلسازی درست اثر خاک بر شمع ها می باشد. تمامی بارگذاری ها کامل بوده و پل برای بار کام ...

ادامه مطلب

فایل مدلسازی شده سازه فضاکار در نرم افزار SAP2000قابل استفاده برای مهندسی سازه و پایان نامه دانشجویاناین سازه با دقت بالایی ترسیم و در سپ اینپورت شده است. فایل مذکور فاقد بارگذاری می باشد و برای انجام انواع تحلیل های خطی و غیر خطی و همچنین کارها ...

ادامه مطلب

دانلود فایل آماده سازه فضاکار طراحی شده در نرم افزار SAP2000قابل استفاده تمامی مهندسین عمران، طراحان سازه و پایان نامه دانشجویانی که موضوعات مرتبط سازه های فضاکار دارند.این سازه اجرا شده می باشد و تمامی مراحل مدلسازی، بارگذاری، تنظمات تحلیل و طر ...

ادامه مطلب