تدریس خصوصی اتوکد AutoCAD در تهران مهندس علیرضا خویه تماس: 09120453389 ...

ادامه مطلب

تحلیل و طراحی یک پروژه با برنامه ETABS برای تحلیل و طراحی یک پروژه با برنامه     ETABS باید ابتدا مقدار بار مرده(کف،دیوارها،پله و..)و باز زنده طبقات را بدست آورده. بارگذاری زلزله را انجام دهید و ضریب زلزلهC را بدست آورید.سپس به اجرای برنامه بپرد ...

ادامه مطلب

بارگذاری نامتوازن برف برای بامهایی با شیب حداقل دوطرفه اعمال میشود. یعنی بامهایی که حداقل دارای دو شیب متفاوت در دو جهت هستند. سوله ها عمدتاً شامل این بارگذاری نامتوازن هستند. این بارگذاری اثر اعمال باد بر بار برف و جابه جایی بخشی از بار برف از ...

ادامه مطلب

🔹 احداث فونداسیون بر روی خاک دستی مجاز نمیباشد. در اینجا باید بار را با تمهیداتی به تراز زیر خاک دستی منتقل نمایید. پس اساساً تراز فونداسیون شما تراز زیر خاک دستی خواهد بود. به عنوان یک راه حل میتوانید تراز فونداسیون را به تراز زیر خاک دستی منتق ...

ادامه مطلب

استفاده از تیرهای با اتصالات خورجینی با رعایت ضوابط نشریه_324 به صورت مفصلی در قابهای ساده و به صورت گیردار در قابهای خمشی بلامانع است. عمده مشکلات مربوط به این سیستم در زلزله های قبلی ( خصوصاً زلزله منجیل ) ناشی از جزییات نامناسب برای اتصال جهت ...

ادامه مطلب

برای کنترل قاب_خمشی برای تحمل 25 درصد برش پایه ، سختی های دیوار_برشی را عدد کوچکی بدهید و ضریب_زلزله مربوط به زلزله استاتیکی را به 25 درصد حالت اصلی کاهش دهید. چه تحلیل استاتیکی باشد و چه دینامیکی میتوان برای کنترل قاب خمشی برای 25 درصد از تحلیل ...

ادامه مطلب

با بررسی یک نمونه مدل ساده در نرم افزار ETABS ورژن 9.74 و 16.2.1  و مقایسه نتایج نرم افزار با مقادیر به دست آمده از محاسبات دستی که به صورت یک شیت اکسل تهیه شده است به بررسی این موضوع میپردازیم که  آیا نرم افزار ETABS برای طراحی سیستم قاب با مها ...

ادامه مطلب

ضوابط مبحث_هفتم برای طراحی فونداسیون  مطابق جدول 7-4-5 مبحث هفتم جز در مورد پی های صلب بر روی خاک چسبنده ، کنترل تنش زیر فونداسیون بر اساس تنش متوسط انجام میشود.  ظرفیت باربری خاک بر اساس دو معیار نشست و گسیختگی محاسبه میشود. اگر بر اساس تنش متو ...

ادامه مطلب

  نرم افزارهای بسیاری در مهندسی عمران برای انجام پروژه های واقعی و پژوهشی وجود دارد نرم افزار های شرکت CSI و  AutoDesk آمریکا از جمله نرم افزارهایی هستند که بین مهندسین طراح سازه در ایران محبوبیت بیشتری پیدا کرده اند. تولیدات نرم افزاری اصل ...

ادامه مطلب

فلسفه کنترل «۲۵-۵۰.» در سیستم های دوگانه چیست؟ در این یادداشت قصد داریم به فلسفه کنترل معروف «٪۲۵-۵۰» که در سیستم های باربر جانبی دوگانه بایستی صورت گیرد،بپردازیم. متاسفانه اکثر مهندسین نسبت به این کنترل دید صحیحی ندارند. در ابتدا روش کنترل متعا ...

ادامه مطلب