جدول حداقل بارهای مرده سقف، راه پله و دیوارها

جدول حداقل بارهای مرده سقف، راه پله و دیوارها

یک فایل بسیار مفید جهت بارگذاری دقیق سازه ها در Etabs

در این فایل مقدار بار مرده انواع سقف ها، دیوار ها و راه پله به همراه دتایل اجرایی موجود می باشد که جهت اعمال بارها در Etabs بسیار مفید خواهد بود. این فایل را نظام مهندسی استان فارس تهیه و منتشر کرده است.

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: