طراحی قاب خمشی ویژه با نرم افزار Etabs

طراحی قاب خمشی ویژه با نرم افزار Etabs

کنترل های طراحی قاب خمشی ویژه با نرم افزار Etabs

در این فایل ابتدا به بررسی مفاهیم بسیار مهم در مورد انواع قاب های خمشی پرداخته می شود. در این بخش به تشریح بندهایی از مبحث دهم و استاندارد ۲۸۰۰ نیز پرداخته می شود.

سپس به بخش نرم افزاری پرداخته می شود و گام به گام مراحل کار را در Etabs به صورت تصویری توضیح داده می شود

در این فایل به مباحث زیر نیز به تفصیل پرداخته شده است

  • کنترل فشردگی لرزه ای

  • کنترل ستون قوی تیر ضعیف

  • طراحی چشمه ی اتصال و کنترل های مربوط به آن

  • طراحی دستی اعضای فولادی

  •  طراحی و کنترل های طراحی سازه قاب خمشی ویژه- نویسندگان: صمد آقازاده و پویا آقا زاده- دانشجویان امیر کبیر و شریف

  •  SMF_Control_in_Etabs کنترل های طراحی در قاب خمشی ویژه[ Etabs-SAP.ir ].zip

  •  ۲۵٫۸ مگابایت

  • تعداد صفحات : ۱۰۸

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: