مفاهیم تحلیل طیفی
 • ماتریس جرم و سختی سازه در SAP2000

  تحلیل دینامیکی ساز‌ه‌ها مبتنی بر تعیین ماتریس‌های جرم، میرای و سختی سیستم می‌باشد. در تمام نرم‌افزارهای ت ...

  تحلیل دینامیکی ساز‌ه‌ها مبتنی بر تعیین ماتریس‌های جرم، میرای و سختی سیستم می‌باشد. در تمام نرم‌افزارهای تجاری موجود برای انجام یک تحلیل دینامیکی قبل از پردازش اطلاعات این ماتریس‌ها ایجاد شده و سپس ساز ...

  ادامه مطلب
 • آموزش تحلیل طیفی

  مطلب از کانال دکتر علیرضایی@AlirezaeiChannel اقتباس شده است. نکته طراحی در ETABS روند انجام تحلیل طیفی در ...

  مطلب از کانال دکتر علیرضایی@AlirezaeiChannel اقتباس شده است. نکته طراحی در ETABS روند انجام تحلیل طیفی در برنامه ETABS در برنامه ETABS برای انجام یک تحلیل طیفی بعد از مدلسازی، سه گام زیر بایستی انجام ...

  ادامه مطلب
 • مفاهیم تحلیل طیفی

  - مي دانيم يك سازه چند درجه آزاد داراي فركانس هاي ارتعاشي متفاوتي است كه كمترين آن مربوط به مود اول و بيش ...

  - مي دانيم يك سازه چند درجه آزاد داراي فركانس هاي ارتعاشي متفاوتي است كه كمترين آن مربوط به مود اول و بيشترين آن مربوط به مود آخر است . از طرفي زلزله هاي مختلف نيز داراي محتواي فركانسي متفاوتي هستند. ...

  ادامه مطلب