مود های ارتعاشی
  • تشریح منوی ANALYZE

    منوی ANALYZE: تحلیل سازه علمی است که عمل نیروها را روی سازه بررسی می‌نماید و به‌عبارت‌دیگر تأثیر و نحوه ا ...

    منوی ANALYZE: تحلیل سازه علمی است که عمل نیروها را روی سازه بررسی می‌نماید و به‌عبارت‌دیگر تأثیر و نحوه انتقال نیروهای مؤثر به سازه که توسط اجزای آ از نقاط تأثیر به تکیه‌گاه هدایت می‌گردند ، توسط علمی ...

    ادامه مطلب