نامنظمی پیچشی با و بدون برون مرکزیت اتفاقی

نامنظمی پیچشی با و بدون برون مرکزیت اتفاقی

طبق تعریف بند ۱-۷-۱ استاندارد ۲۸۰۰، نامنظمی پیچشی در حالتی که پیچش تصادفی وجود دارد (با احتساب Aj=1.0) تعیین می‌شود. بطور کلی در هر جهت سه نیروی زلزله اعمال می‌شود که دو تا از این نیروها در هر جهت دارای خروج از مرکزیت مثبت و منفی و سومی بدون خروج از مرکزیت (در مرکز جرم) اعمال می‌شود. طبیعتاً نیروی زلزله‌ای که در مرکز جرم قرار داده شده، اثری به مراتب کمتر از دو حالت زلزله با خروج از مرکزیت دارد. برای زلزله‌ای که بدون خروج از مرکزیت باشد، حتی با وجود نامنظمی نیازی به اعمال ضریب بزرگنمایی نیست ولیکن برای حالت‌های زلزله با خروج از مرکزیت بایستی Aj اعمال شود.

 

نکته بعدی اینکه می‌توانید اصلا در طراحی از زلزله بدون خروج از مرکزیت صرف نظر کنید، ولی در برخی جاها مثل اعمال ضابطه ۱۰۰-۳۰ نیاز به زلزله بدون خروج از مرکزیت است. در این حالت برای اعمال مولفه ۳۰% نیروی زلزله، نیازی نیست که این مولفه با خروج از مرکزیت اعمال شود (پاراگراف آخر بند ۳-۱-۴ از استاندارد ۲۸۰۰ را ملاحظه نمایید).

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: