ترجمه متون تخصصی عمران

ترجمه ی متون تخصصی مهندسی عمران در گرایش های سازه، زلزله ، ژئوتکنیک، حمل و نقل ، راه و ترابری ، ترافیک، آب و سازه های هیدرولیکی ، مدیریت منابع آب، سازه های دریایی، مدیریت پروژه، محیط زیست

ترجمه ی مقالات ISI به فارسی و ترجمه ی مقالات فارسی به انگلیسی برای ارسال به کنفرانس های بین المللی

تلفن تماس : 09382904800