بارگذاری دکل های برق

بارگذاری دکل های برق

استاندارد جامع مهندسی و طراحی خطوط انتقال نیروی برق

آیین نامه و استاندارد بارگذاری برج های خطوط انتقال نیرو

 

 

این استاندارد توسط مشانیرو (توانیر) تهیه و تنظیم شده است و به تفصیل در خصوص نحوه محاسبه بارهای وارد بر دکل های انتقال برق فشار قوی می پردازد. این استاندارد به محاسبات مربوط به بار باد، یخ ، وزن دکل، نیروی کششی کابل ها و سیم ها، وزن تجهیزات و… می پردازد.

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: