آیین نامه های ارزیابی و بهسازی لرزه ای سازه

به منظور تحلیل غیر خطی سازه ها همواره دستورالعملها و آیین نامه های مربوط به تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها و برای برخی مقاصد نیز استاندارد ۲۸۰۰ ایران مورد نیاز می باشد که می توانید آنها را دانلود نمایید.

 

دستورالعمل بهسازی لرز ه ای ساختمان های موجود (نشریه ۳۶۰)

تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (نشریه ۳۶۱)

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود –ساختمان های فولادی ( نشریه شماره ۱-۳۶۳ )

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود –ساختمان های بتنی ( نشریه شماره ۲-۳۶۳ )

راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود –ساختمان های بنایی ( نشریه شماره ۳-۳۶۳ )

دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیرمسلح موجود  ( نشریه شماره ۳۷۶ )

راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها  ( نشریه شماره ۵۱۱ )

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی  FRP   ( نشریه شماره ۳۴۵ )

آئین کار طراحی ساختمانها در برابر زلزله ویرایش سوم ( استاندارد ۲۸۰۰ )

راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی (نشریه شماره ۵۲۴)

NEHRP GUIDELINES FOR THE SEISMIC REHABILITATION OF BUILDINGS – FEMA-273

PRESTANDARD AND COMMENTARY FOR THE SEISMIC REHABILITATION OF BUILDINGS – FEMA 356

 Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures – FEMA 440

Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings – ATC40 – Volum1

Seismic Rehabilitation of Existing Buildings – ASCE – SEI 41-06

ASCE/SEI 41 Update

 

 

منبع: /perform.blogfa.com

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: