اتصال مفصلی تیر به تیر ( تیر به جان تیر ) به روش LRFD

 

اتصال مفصلی تیر به تیر ( تیر به جان تیر ) به روش LRFD

 

  • استفاده از ورق تکی یا جفت جان یکی از روش های ساده و معمول در اجرای اتصال مفصلی تیر به ستون و یا تیر به جان تیر می باشد. اتصال ورق تکی یا جفت می تواند به جان تیر دوم یا بال ستون از نوع جوشی و اتصال آن به جان تیر اول ( تیر متصل شونده ) می تواند از نوع پیچی یا جوشی باشد. اتصال ورق به جان تیر اول که می تواند از نوع پیچی یا جوشی باشد تحت اثر برش و پیچش  قرار دارد. و اتصال ورق به جان تیر دوم تحت اثر برش و خمش می باشد

 

از این این لینک می توانید نمونه کامل اتصال مفصلی تیر به تیر ( تیر به جان تیر ) به روش LRFD را دریافت کنید.

 

 


طراحی سازه های فولادی به روش LRFD

بر گرفته شده از strain.blog.ir

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: