ترسیم نقشه های شاپ سوله در اتوکد

ترسیم نقشه های شاپ سوله در اتوکد

هرچند که ترسیم نقشه های شاپ در نرم افزار تکلا استراکچر فراگیرتر می باشد ولی با تکیه بر دانش مهندسی خود و استفاده از نرم افزار اتوکد نیر می توان نقشه های اجرایی سوله را ترسیم نمود.

تصاویر زیر روابط میان خط برش ها را نشان می دهد که بسیار مهم و کاربری هستند هر چند بدون نیاز به این روابط و با استفاده از امکانات ترسیمی اتوکد نیز تمامی این ابعاد حاصل می شوند.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: