معرفی اجزا سوله

معرفی اجزا سوله

مشخصات اجزا سوله:

اجزا اصلی یک قاب فلزی پیش ساخته عمدتاً عبارتند از:

 • ستون (column)
 • رفتر والپست ( (wall post)
 • پرلین یا (z purlin)
 • تیر کرین (crane Beam)
 • میل مهار یا سگراد( anchor rode )
 • بولت (Bolt)

بادبند

 • سقفی و دورتادور (Brace)
 • کف ستون (Base plate)
 • قوطی( Box)
 • تیر (Beam)
 • آب چکان تکیه گاه جرثقیل یا براکت مراحل اجرای پروژه

 

 

طراحی براساس استاندارد توسط نرم افزار های اتوکد و SAP2000 ، بار برف ، باد ، زلزله و جرثقیل عوامل مهمی در طراحی سوله می باشند. ابعاد فنداسیون سوله ، ضخامت ورق و ابعاد ستون و رفتر سوله ، پوشش رنگ ، کفسازی و… در طراحی معین می گردند.

فاکتور های گوناگونی در قیمت ساخت سوله موثر می باشند که مهمترین آنها موقعیت، کاربری، دهانه و ارتفاع، وجود جرثقیل یا نیم طبقه و… می باشند.برآورد دقیق تناژ آهن مصرفی و محاسبه هزینه ساخت اسکلت سوله پس از تهیه نقشه شاپ سوله مشخص می شود.

مهندس علیرضا خویه، طراحی سوله

انجام طراحی و محاسبات سازه سوله با نرم افزار SAP2000، نقشه شاپ دراوینگ، طراحی معماری داخلی و خارجی سوله به صورت دوبعدی و سه بعدی

 

سوله

۱-ستون Column اصلی ترین عضو سوله در تحمل بار، برف ، باد ، زلزله، وزن سازه ، بارهای زنده و مرده است.

۲-فریم یا رفتر Frame این جزء از سوله انتقال دهنده بار زنده مرده سقف و بار برف به ستون است بار باد و زلزله نیز به ستون ها و والپستها انتقال می یابد.

۳-لینک یا مهاربندی های طولی strut استوانی تقسیم کننده بارهای باد و زلزله در راستای طولی سازه نقش مهمی دارد.

۴-پولین یا زد z purlin ، پرلین ها که فرم خاص به صورت z شکل دارد انتقال دهنده بار زنده و مرده و برف به فریم ها است.

۵- سگواد یا مهار بند زد sagrod مهاربندهای سقفی تنظیم کننده دهانه و زاویه پرلین ها است.

۶-وال پست یا ستون باد wallpost والپستها در انتقال نیروی باد از فریم ها و مهار آن و نگه داشتن دیوارها در قاب ها اول و آخر سازه نقش مهمی دارد

۷- بادبند بدنه wall Braces انتقال دهنده نیروی باد از سقف و ستون به زمین و فنداسیون است

۸-بادبند سقف roof braces انتقال دهنده نیروی باد از طریق فریم ها است.

۹- سینه بند stay سینه بندها که اکثراً از نبشی استفاده می گردد در انتقال نیروهای وارده به پولین ها تاثیر دارد

۱۰- کلاف افقی رابط بین ستون های اصلی در قاب اول و آخر با وال پستها است.

۱۱- بالکن Cantilever Beam جهت جلوگیری از تابش نور مستقیم خورشید به کناره ها و انتقال باران و برف سقف استفاده می گردد.

۱۲- آبرو Rainfall انتقال دهنده آب باران و برف در مکان مورد نیاز است.

 

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: