دانلود استاندارد ACI 318M-19

دانلود استاندارد ACI 318M-19

دانلود استاندارد ACI 318M-19

Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-19)
Commentary on Building Code Requirements for Structural Concrete(ACI 318R-19)

آخرین نسخه از الزامات و استاندارد طراحی سازه های بتنی، انجمن بتن آمریکا ACI

دانلود استاندارد ACI 318M-19
  •  دانلود استاندارد ACI طراحی سازه های بتنی
  •  ACI 318M-19 [ Etabs-SAP.ir ].zip
  •  ۱۵٫۵ مگابایت
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: