مجموعه ی کامل آموزش SAP2000

مجموعه ی کامل آموزش SAP2000

تحلیل و طراحی یک ساختمان با نرم افزار SAP2000
دانلود جزوه آموزشی نحوه طراحی پلهای کابلی در SAP2000

ویدئو بارگذاری فشار سطحی با Joint Pattern در نرم افزار SAP2000
دفترچه محاسبات طراحی پل بتنی پیشتنیده – با نرم افزار Sap2000
دانلود دفترچه محاسبات طراحی پل فولادی
آموزش تحلیل خطی و غیر خطی با نرم افزار Sap 2000-مهندس سلطانی علاسوند
آموزش همپایه کردن آیین نامه باد و زلزله ایران با آیین نامه های UBC97 و UBC94
آموزش تحلیل پوش اور و تعاریف مفصل ها با نرم افزار sap2000 بصورت گام به گام

 

این مجموعه در حال تکمیل می باشد….

 

 

 

کلاس آموزش سپ SAP2000

دوره های تخصصی آموزش Sap2000
مقدماتی و پیشرفته

مدرس: علیرضا خویه

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: