مقایسه ی SAP2000 و SeismoStruct

مقایسه ی SAP2000  و  SeismoStruct

هر یک از دو برنامه SAP2000 و SeismoStruct دارای ویژگی‌های خاص خود هستند. باید ببینید که از آنها چه می‌خواهید و دنبال چه چیزی هستند. هر دو برنامه تحلیلی بوده و قادر به تحلیل غیرخطی هستند. ولیکن تفاوت‌های زیادی با هم دارند.
– برنامه SAP2000 پردازنده طراحی دارد ولی SeismoStruct خیر.
– هر دو برنامه User Friendly هستند. هر دو دارای یک محیط گرافیکی کاربرپسند هستند.
– مدل‌های غیرخطی فراوانی در هر دو برنامه SAP2000 و SeismoStruct وجود دارد.
– امکان استفاده از مدل‌های مفصل پلاستیک متمرکز و فایبر در هر دو برنامه وجود دارد.
– امکان ایجاد مفاصل پلاستیک متمرکز خودکار در برنامه SAP2000 وجود دارد ولی در SeismoStruct خیر.
– امکان تحلیل خودکار IDA در SeismoStruct وجود دارد ولی در برنامه SAP2000 خیر.
– برنامه SeismoStruct دارای نسخه‌های غیرتجاری بوده ولی SAP2000 تجاری است.
– در دفاتر مهندسی و کارهای عملی استفاده از SAP2000 ارجع است. برای اکثر کارهای پژوهشی شاید SeismoStructمناسبتر باشد.
– یادگیری برنامه SeismoStruct راحت هست. مثل SAP2000 پیچیده نیست. فقط باید به مفاهیم تحلیل غیرخطی در هر دو برنامه مسلط باشید.

 

منبع: کانال دکتر علیرضایی

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: