نقشه اجرایی سازه خرپایی

نقشه اجرایی سازه خرپایی

نقشه اجرایی سازه خرپایی 

ساختمان تجاری آقای ……. از نوع سقف سبک خرپایی ( سازه نازک مفروض در شهرداری )  و در شهر کرمان احداث می شود. مقاوم باربر جانبی در راستای  ( شمال- جنوب) از نوع قاب خمشی متوسط و در راستای y  ( شرق – غرب ) از نوع مهاربند همگرا  می باشد.

از این لیتک میتوانید فایل PDF نقشه های اجرایی سازه خرپایی را دریافت کنید.

از این لینک میتوانید فایل کد نقشه های اجرایی سازه خرپایی را دریافت کنید.


طراحی سازه های فولادی به روش LRFD

بر گرفته شده از strain.blog.ir

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: