راهکاری برای رفع خطای فشردگی مقاطع

راهکاری برای رفع خطای فشردگی مقاطع

 

ببینید شما ممکنه تو سازتون چند تیپ ستون داشته باشید.
کاری که میکنید به این ترتیبه.
۱) اول از sd section مقدار z رو برای مقطع میخونید و در fy ضرب میکنید.
در این مرحله شما مقادیر زیر را استخراج کردید

Zfymn2
Zfymn3

۲) دقت کنید که اینجا فقط و فقط z رو در fy ضرب کنید( درphi ضرب نمیشود)

۳) آن مقاطعی که برایشان zfymn2 و zfymn3 راحساب کردید انتخاب کنید و باید در مسیر زیر این اعداد را وارد کنید.
Select section/design/view revise overwrite/ nominal major bending capecity mn2 and mn3

وارد کنید. دقت کنید که در اینجا capecity عنوان شده پس zfy وارد میشود نه phi.z.fy ، اگرphi.z.fy وارد کنید نرم افزار دوباره یکبار دیگه در phi ضرب میکند و مقاومت مقطع به یکباره افت می کند
با این کار ایتبس دیگر با فشرده و غیر فشرده بودن کاری ندارد ، میخواد ایتبس بفهمد یا نفهمد.
وقتی شما در منوها ، عدد می دهید ایتبس آن اعداد را به عنوان مبنا قرار میدهد و کاری با پاراپترهای دیگر ندارد

ببینید Etabs برای ستونها کشش محوری فشار محوری و کامپکت و نان کامپکت رو کنترل میکنه ، من کامپکت و نان کامپکت رو نمیخوام ، با این کار برای من فقط stree ratio مهمه که ببینم جواب داده یا نداده

 

به نقل از کانال نرم افزار عمرانی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: