راهنمای طراحی پی و فونداسیون

راهنمای طراحی پی و فونداسیون

آنجه در پایین برای دانلود قرار داده شده است، یکی از کاملترین راهنماهای طراحی پی و فونداسیون می باشد که توسط شهرداری شیراز – بخش کنترل و نظارت ساختمان تهیه شده است.

در این فایل علاوه بر عنوان مفاهیم مربوط به طراحی انواع پی و بررسی و تشریح ضوابط مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، به روش انجام طراحی در نرم افزار SAFE نیز پرداخته شده است. ارائه ی مثال های کاربردی از طراحی پی و فونداسیون نیز از دیگر ویژگی های این فایل می باشد.

**پیشنهاد ویژه ی دانلود

حجم فایل:۳٫۵ مگابایت   | تعداد صفحات:۵۴

فهرست مطالب:

تقسیم بندی پی بر مبنای عمق استقرار
تقسیم بندی پی بر مبنای هندسه و رفتار
تقسیم بندی پی از نظر صلبیت
مودهای مختلف شکست در طراحی پی
روش های طراحی ژئوتکنیکی پی
کنترل نشست در سطح بهره برداری
مدول بستر در تحلیل پی های انعطاف پذیر
روش گام به گام طراحی پی های سطحی
پیوست ۱- کنترل تقریبی صلبیت پی
پیوست ۲- تعیین ضریب ارتجاعی بستر در لبه و مرکز پی انعطاف پذیر
پیوست ۳- نکات ویژه طراحی سازه ای پی
پیوست ۴-مثال طراحی پی تک

پیوست ۵-کنترل برش تیری و برش منگنه ای
پیوست ۶- حدود مجاز نشست و چرخش در آیین نامه های مختلف-
پیوست ۷ – معرفی ترکیب بارها در طراحی به روش حالتهای حدی بهره برداری-

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: