راهنمای جامع بارگذاری سازه و ترکیبات بارگذاری (تشریح مبحث ششم مقررات ملی ساختمان)

راهنمای جامع بارگذاری سازه و ترکیبات بارگذاری (تشریح مبحث ششم مقررات ملی ساختمان)

 

آنجه در پایین برای دانلود قرار داده شده است، یکی از کاملترین راهنماهای موجود در زمینه ی بارگزاری و ترکیبات بار می باشد که توسط شهرداری شیراز – بخش کنترل و نظارت ساختمان تهیه شده است.

در این فایل علاوه بر عنوان مفاهیم مربوط به انواع بارهای وارد بر سازه به تشریح ضوابط و بندهای مربوط به مبحث ششم مقررات ملی ساختمان نیز پرداخته شده است.

**پیشنهاد ویژه ی دانلود

تعداد صفحات: ۳۰   |   حجم” کمتر از ۱مگابایت

 

فهرست مطالب:

 

معرفی و تشریح انواع بارهای وارد بر سازه  
الف : بار مرده   
ب : بار زنده   
ج : بار برف   
د : بار باران  
هـ : بارهای افقی زلزله  
و : بارهای افقی زلزله تشدید یافته  
ز : بار قائم زلزله برای بالکنها و پیش آمدگی های طره  
ح : بار باد
ط : بار خودکرنشی از قبیل اثرات تغییر دما، نشست پایه ها و وارفتگی
ی : بار ناشی از سیال، با فشار و ارتفاع حداکثر مشخص  
ک : بار ناشی از فشار جانبی خاک، فشار آب زیرزمینی و یا فشار مواد انباشته شده  
ل : بار جانبی فرضی ناشی از نواقص هندسی اولیه

 معرفی ترکیب بارها در طراحی به روش حالتهای حدی
الف : ترکیب بارهای ثقلی
ب : ترکیب بارهای ثقلی شامل بار جانبی فرضی
ج : ترکیب بارهای شامل زلزله استاتیکی   
د : ترکیب بارهای شامل زلزله طیفی  

هـ : ترکیب بارهای شامل زلزله تشدید یافته استاتیکی
و : ترکیب بارهای شامل زلزله تشدید یافته طیفی
ز : ترکیب بارهای شامل اثرات تغییر دما  
ح : ترکیب بارهای شامل بار باد  

جزئیات ترکیب بارها در طراحی به روش حالتهای حدی
الف : ترکیب بارهای ثقلی
ب : ترکیب بارهای ثقلی شامل بار جانبی فرضی
ج : ترکیب بارهای شامل زلزله استاتیکی   
د : ترکیب بارهای شامل زلزله طیفی  
هـ : ترکیب بارهای شامل زلزله تشدید یافته استاتیکی  
و : ترکیب بارهای شامل زلزله تشدید یافته طیفی
ز : ترکیب بارهای شامل اثرات تغییر دما   
ح : ترکیب بارهای شامل بار باد  

 

جدول کاربرد ترکیبات مختلف بارگذاری در طراحی سازه های فولادی و بتن آرمه

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: