لیست همه ی نشریات نظام فنی و اجرایی کشور

لیست همه ی نشریات نظام فنی و اجرایی کشور

نشریه ۱ : زلزله خیزی ایران (از سال ۱۹۰۰ تا سال ۱۹۶۹)
نشریه ۲ : زلزله هشتم مرداد ماه ۴۹ قرناوه (گنبد کاووس)
نشریه ۳ : بررسیهای فنی
نشریه ۴ : طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه
نشریه ۵ : آزمایش لوله‌های تحت فشار سیمان و پنبه نسوز در کارگاههای لوله‌کشی
نشریه ۶ : ضمائم فنی دستورالعمل طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها
نشریه ۷ : دفترچه تیپ شزح قیمت های عملیات راه های فرعی
نشریه ۹ : مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتدایی
نشریه ۱۰ : بررسی فنی مقدماتی زلزله ۲۱ فروردین ماه ۱۳۵۱ منطقه قیر و کارزین استان فارس
نشریه ۱۲ : روسازی شنی و حفاظت رویه آن
نشریه ۱۳ : زلزله ۱۷ آبان ماه ۱۳۵۰ بندرعباس
نشریه ۱۴ : تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (کارهای آجری)
نشریه ۱۶ : شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای ساختمانی
نشریه ۱۷ : برنامه ریزی فیزیکی بیمارستان های عمومی از ۱۵۰ تا ۷۲۰ تخت
نشریه ۱۸ : مشخصات فنی عمومی لوله‌ها و اتصالات پی.وی.سی سخت برای مصارف آبرسانی
نشریه ۱۹ : روش نصب و کارگذاری لوله های پی.وی.سی
نشریه ۲۰ : جوشکاری در ساختمانهای فولادی
نشریه ۲۱ : تجهیز و سازمان دادن کارگاه جوشکاری
نشریه ۲۲ : جوش پذیری فولادهای ساختمانی
نشریه ۲۵ : زلزله ۲۳ نوامبر ۱۹۷۲ ماناگوا
نشریه ۲۶ : جوشکاری در درجات حرارت پایین
نشریه ۲۷ : مشخصات فنی عمومی لوله‌کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان
نشریه ۲۸ : تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (ملات ها)
نشریه ۲۹ : بررسی نحوه توزیع منطقی تخت های بیمارستانی در کشور
نشریه ۳۰ : مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرها
نشریه ۳۱ : تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (اندودها، قرنیزها و بندکشی)
نشریه ۳۲ : شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان
نشریه ۳۳ : مشخصات فنی عمومی راه های اصلی
نشریه ۳۴ : مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختمان
نشریه ۳۵ : مشخصات فنی عمومی کارهای بتنی
نشریه ۳۶ : مشخصات فنی عمومی کارهای بنایی
نشریه ۳۷ : استانداردهای نقشه کشی
نشریه ۳۸ : مشخصات فنی عمومی اندودکاری
نشریه ۳۹ : شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع
نشریه ۴۰ : مشخصات فنی عمومی در و پنجره
نشریه ۴۱ : مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختمان
نشریه ۴۲ : مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختمان
نشریه ۴۳ : تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (کاشی کاری، سرامیک کاری، فرش کف و عایقکاری)
نشریه ۴۴ : استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در لوله‌کشی آب آشامیدنی
نشریه ۴۵ : استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتی
نشریه ۴۶ : زلزله ۱۶ اسفند ماه ۱۳۵۳ سرخون بندرعباس
نشریه ۴۷ : استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله‌های تحت فشار پی.وی.سی
نشریه ۴۸ : مشخصات فنی عمومی راه های فرعی درجه یک و دو
نشریه ۴۹ : بحثی پیرامون فضا در ساختمان های اداری
نشریه ۵۰ : گزارش شماره ۱ مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران
نشریه ۵۱ : مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورق های پوششی سقف
نشریه ۵۲ : شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات برقی
نشریه ۵۳ : زلزله های سال ۱۹۷۰ کشور ایران
نشریه ۵۴ : راهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله‌های سخت پی.وی.سی درلوله‌کشی آب سرد
نشریه ۵۵ : مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی تجدید نظر دوم
نشریه ۵۶ : راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله‌های سخت پی.وی.سی
نشریه ۵۷ : شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمان های بتن آرمه
نشریه ۵۸ : موقعیت ۱۷۰ دستگاه شتاب نگار حرکات شدید
نشریه ۵۹ : شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آب
نشریه ۶۰ : شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آب
نشریه ۶۱ : طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزی
نشریه ۶۲ : شناخت کارکردهای یک مجموعه مسکونی
نشریه ۶۳ : زلزله های سال ۱۹۶۹ کشور ایران
نشریه ۶۴ : مشخصات فنی عمومی درزهای انبساط
نشریه ۶۵ : نقاشی ساختمان ها (آیین کاربرد)
نشریه ۶۶ : تحلیلی بر روند دگرگونی های سکونت در شهر
نشریه ۶۷ : راهنمایی برای اجرای ساختمان بناهای اداری
نشریه ۶۸ : ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آب
نشریه ۶۹ : زلزله های سال ۱۹۶۸ کشور ایران
نشریه ۷۰ : مجموعه مقالات سمینار سنتو (پیشرفتهای اخیر در کاهش خطرات زلزله، تهران۲۳-۲۵ آبان ماه ۱۳۵۵)
نشریه ۷۱ : محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگی
نشریه ۷۲ : راهنمایی برای تجزیه قیمت های واحد کارهای تاسیساتی
نشریه ۷۳ : تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (عملیات خاکی با وسایل مکانیکی)
نشریه ۷۴ : ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمان های فولادی
نشریه ۷۵ : برنامه کامپیوتری مربوط به آنالیز قیمت کارهای ساختمانی و راهسازی
نشریه ۷۶ : مجموعه راهنمای تجزیه قیمت های واحد برای کارهای ساختمانی و راهسازی (قسمت اول)
نشریه ۷۷ : زلزله ۴ مارس ۱۹۷۷ کشور رومانی
نشریه ۷۸ : راهنمای طرح ساختمان های فولادی
نشریه ۷۹ : شرح خدمات نقشه برداری
نشریه ۸۰ : راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق زلزله خیز
نشریه ۸۱ : سیستم گازهای طبی در بیمارستان – محاسبات و اجرا
نشریه ۸۲ : راهنمای اجرای سقفهای تیرچه بلوک
نشریه ۸۳ : مجموعه نقشه‌های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه ۸ متر
نشریه ۸۴ : طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت (با صندلی چرخدار)
نشریه ۸۶ : معیارهای طرح هندسی راه های روستایی
نشریه ۸۷ : معیارهای طرح هندسی تقاطعها
نشریه ۸۹ : مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان
نشریه ۹۰ : دیوارهای سنگی
نشریه ۹۱ : الفبای کالبدی خانه سنتی
نشریه ۹۲ : جزئیات معماری ساختمانهای آجری
نشریه ۹۳ : گزارش فنی ساختمان مرکز بهداشت قم
نشریه ۹۴ : تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)
نشریه ۹۵ : مشخصات فنی نقشه برداری
نشریه ۹۶ : جداول طراحی ساختمان های بتنی فولادی (به روش حالت حدی)
نشریه ۹۷ : ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاه های فنی و حرفه ای (کارگاه های مربوط به رشته ساختمان)
نشریه ۹۸ : ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسها
نشریه ۹۹ : وسایل کنترل ترافیک
نشریه ۱۰۰ : بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار
نشریه ۱۰۱ : مشخصات فنی عمومی راه تجدید نظر اول
نشریه ۱۰۱ : مشخصات فنی عمومی راه – تجدید نظر دوم
نشریه ۱۰۱ : استاندارد فنی قیر ۱۲۵۰۵
نشریه ۱۰۳ : ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال)
نشریه ۱۰۴ : ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)
نشریه ۱۰۵ : ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)
نشریه ۱۰۶ : ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (اندازه گیرهای جریان)
نشریه ۱۰۷ : ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشی (جلد اول)
نشریه ۱۰۷ : ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشی (جلددوم)
نشریه ۱۰۸ : ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)
نشریه ۱۰۹ : ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری)
نشریه ۱-۱۱۰ : مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی – تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط
نشریه ۲-۱۱۰ : مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف
نشریه ۲-۱۱۰ : مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر ۱)
نشریه ۱۱۱ : محافظت ساختمان در برابر حریق
نشریه ۱۱۲ : دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی
نشریه ۱۱۳ : کتابنامه تونل و تونل سازی
نشریه ۱۱۴ : کتابنامه بندر
نشریه ۱۱۵ : مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری
نشریه ۳-۱۱۷ (ویرایش اول) : ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی (ویرایش ۱)
نشریه ۱۱۸ (ویرایش اول) : مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی (بازنگری نشریه های ۳-۱۱۸ و ۱۶۳)
نشریه ۱-۱۱۹ : دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد اول: ژئودزی و ترازیابی
نشریه ۲-۱۱۹ : دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد دوم: نقشه‌برداری هوایی (کلیات)
نشریه ۳-۱۱۹ : دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)
نشریه ۴-۱۱۹ : دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)
نشریه ۵-۱۱۹ : دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد پنجم: میکروژئودزی
نشریه ۶-۱۱۹ : دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد ششم: داده‌های شبکه‌ای و تصویری
نشریه ۷-۱۱۹ : دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری – جلد هفتم: آبنگاری
نشریه ۱۲۰ : آیین نامه آبا
نشریه ۱۲۰ : آیین نامه آبا (تقسیر جلد ۱)
نشریه ۱۲۰ : آیین نامه آبا (تقسیر جلد ۲)
نشریه ۱۲۲ : مجموعه نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداری
نشریه ۱۲۳ : ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
نشریه ۱۲۳ (ویرایش اول) : ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی (تجدید نظر اول)
نشریه ۱۲۴ : مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی
نشریه ۱۲۶ : راهنمای آیین نامه بتن ایران “آبا”
نشریه ۱۲۷ : آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک)
نشریه ۱-۱۲۸ : مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان جلد اول: تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
نشریه ۲-۱۲۸ : مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها جلد دوم:تاسیسات بهداشتی
نشریه ۳-۱۲۸ : مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – جلد سوم: کانال کشی
نشریه ۴-۱۲۸ : مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – عایق کاری
نشریه ۵-۱۲۸ : مشخصات فنی عمومی تاسیایی
نشریه ۱۸۴ : بتن در مناطق گرمسیر (ارائه شده در سمینار بندرسازی)
نشریه ۱۸۵ : ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
نشریه ۱۸۶ : راهنمای تزریق در سازه های آبی
نشریه ۱۸۷ : دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینی
نشریه ۱۸۸ : دستورالعمل آزمایش های تراوایی
نشریه ۱۸۹ : دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
نشریه ۱۹۰ : فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه
نشریه ۱۹۱ : فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه
نشریه ۱۹۲ : فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانه
نشریه ۱۹۳ : فهرست جزئیات خدمات مطالعات بخش‌سیلاب وتغذیه مصنوعی (مراحل اول ودوم )
نشریه ۱۹۴ : فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه‌ها و قنات ها
نشریه ۱۹۵ : مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری
نشریه ۱۹۶ : آیین نامه طرح هندسی راه روستایی
نشریه ۱۹۷ : آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه ها
نشریه ۱۹۸ : ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف
نشریه ۱۹۹ : فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)
نشریه ۲۰۰ : فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)
نشریه ۲۰۱ : فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا)
نشریه ۲۰۲ : فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)
نشریه ۲۰۳ : ضوابط طراحی فضای سبز شهری
نشریه ۲۰۴ : پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی
نشریه ۲۰۵ : راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه ها
نشریه ۲۰۶ : طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA)
نشریه ۲۰۷ : دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی
نشریه ۲۰۸ : مستند سازی طرحهای آب
نشریه ۲۰۹ : مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز
نشریه ۲۱۰ : پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی
نشریه ۲۱۱ : فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی
نشریه ۲۱۲ : فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی
نشریه ۲۱۳ : فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی
نشریه ۲۱۴ : راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره ها
نشریه ۲۱۵ : مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب
نشریه ۲۱۶ : راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ
نشریه ۲۱۷ : طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چال های بهداشتی برای زباله شهری
نشریه ۲۱۸ : نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
نشریه ۲۱۹ : برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منابع آب
نشریه ۲۲۰ : تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)
نشریه ۲۲۱ : تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها
نشریه ۲۲۲ : برنامه ریزی آزمایش های رسوب
نشریه ۲۲۳ : دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)
نشریه ۲۲۴ : دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک
نشریه ۲۲۵ : فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرحهای سازه های آبی (سدسازی)
نشریه ۲۲۶ : فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه
نشریه ۲۲۷ : دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه ۱- مرحله شناسایی؛ ۲- مرحله توجیهی؛ ۳- مرحله تفصیلی.
نشریه ۲۲۸ : آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران
نشریه ۲۲۹ : بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته
نشریه ۲۳۲ : ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی
نشریه ۲۳۳ : آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه
نشریه ۲۳۴ : آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران – تجدید نظر اول
نشریه ۱-۲۳۵ : ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو
نشریه ۲-۲۳۵ : ضوابط و معیارهای طراحی و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلو
نشریه ۳-۲۳۵ : ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی – مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی سیلو
نشریه ۴-۲۳۵ : ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلو
نشریه ۲۳۶ : فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (۱-مرحله شناسایی، ۲-مرحله توجیهی، ۳-مرحله تفصیلی)
نشریه ۲۳۷ : راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)
نشریه ۲۳۸ : فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)
نشریه ۲۳۹ : دستور العمل آماربرداری منابع آب – بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار
نشریه ۲۴۰ : راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران
نشریه ۲۴۱ : راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری
نشریه ۲۴۲ : راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)
نشرسوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی
نشریه ۴-۱-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱) – جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی/جراحی
نشریه ۱-۲-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۲) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U
نشریه ۲-۲-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۲) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژه I.C.U.
نشریه ۳-۲-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۲) – جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه I.C.U
نشریه ۴-۲-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۲) – جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های مراقبت ویژه I.C.U
نشریه ۱-۳-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی(۳) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان
نشریه ۲-۳-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی(۳) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال زایمان
نشریه ۳-۳-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی(۳) – جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان
نشریه ۴-۳-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی(۳) – جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش اعمال زایمان
نشریه ۱-۴-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۴) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش بستری زایمان
نشریه ۲-۴-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی(۴) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی بخش بستری زایمان
نشریه ۱-۵-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی(۵) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU
نشریه ۲-۵-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی(۵) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU
نشریه ۳-۵-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی(۵) – جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU
نشریه ۱-۱۰-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱۰) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب
نشریه ۲-۱۰-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱۰) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب
نشریه ۳-۱۰-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱۰) – جلد سوک: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب
نشریه ۱-۱۱-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی ( ۱۱) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز
نشریه ۲-۱۱-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی ( ۱۱) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز
نشریه ۳-۱۱-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی ( ۱۱) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز
نشریه ۱-۱۲-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی ( ۱۲) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب
نشریه ۲-۱۲-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی ( ۱۲) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب
نشریه ۳-۱۲-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی ( ۱۲) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب
نشریه ۱-۱۳-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱۳) – راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش توان بخشی قلب
نشریه ۲-۱۳-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱۳) – راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلب
نشریه ۳-۱۳-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱۳) – راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلب
نشریه ۲۸۸ : آیین نامه طرح هندسی راه آهن
نشریه ۲۸۹ : راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها
نشریه ۲۹۰ : دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش
نشریه ۱-۲۹۲ : نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه ۱۰ متر
نشریه ۱-۲۹۳ : نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه ۱۰ متر (آبروهای دالی شکل)
نشریه ۲۹۴ : نقشه‌های همسان پل‌های راه
نشریه ۲۹۵ : نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه ۱۰ تا ۲۵ متر
نشریه ۲۹۶ : راهنمای بهسازی رویه های آسفالتی و شنی
نشریه ۲۹۸ : مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (زلزله)
نشریه ۲۹۹ : فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی
نشریه ۱-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری
نشریه ۲-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد دوم: مصالح
نشریه ۳-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد سوم: مکانیک خاک و پی
نشریه ۴-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر
نشریه ۵-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی
نشریه ۶-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی اسات مکانیکی ساختمان ها – جلد ۵ لوله های ترموپلاستیک
نشریه۱-۶-۱۲۸ : مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان – جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)
نشریه ۲-۶-۱۲۸ : مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات (قسمت دوم)
نشریه ۱۳۱ : راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی
نشریه ۱۳۱ : راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه‌های جنگلی (تجدید نظر ۱)
نشریه ۱-۱۳۲ : موازین فنی ورزشگاههای کشور – مطالعات وضع موجود مراکز ورزشی
نشریه ۲-۱۳۲ : موازین فنی ورزشگاه های کشور – مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشی
نشریه ۳-۱۳۲ : موازین فنی ورزشگاه های کشور – مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشور
نشریه ۴-۱۳۲ : موازین فنی ورزشگاه های کشور – اقلیم و ورزش در هوای آزاد
نشریه ۱۳۳ : راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات
نشریه ۱۳۴ : نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
نشریه ۱۳۵ : مجموعه مقالات: ۱- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)؛ ۲- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛ ۳- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنی
نشریه ۱-۱۳۶ : طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان خوزستان
نشریه ۲-۱۳۶ : طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان سیستان و بلوچستان
نشریه ۳-۱۳۶ : طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان کرمان
نشریه ۴-۱۳۶ : طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان کرمانشاه
نشریه ۵-۱۳۶ : طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان هرمزگان
نشریه ۶-۱۳۶ : طرح جامع مصالح ساختمانی کشور – استان همدان
نشریه ۱۳۷ : راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب
نشریه ۱۳۹ : آیین نامه بارگذاری پل‌ها
نشریه ۱۴۰ : توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب
نشریه ۱۴۱ : راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی
نشریه ۱۴۲ : ضوابط طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی
نشریه ۱۴۳ : برنامه ریزی و طراحی هتل
نشریه ۱۴۶ : آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجوانان
نشریه ۱۴۷ : ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشور
نشریه ۱۴۸ : دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی
نشریه ۱۵۰ : سازه‌های بتنی مهندسی محیط زیست و آزمون آب‌بندی سازه‌های بتن آرمه
نشریه ۱۵۱ : راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن
نشریه ۱۵۲ : راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر
نشریه ۱۵۳ : دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
نشریه ۱۵۴ : دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای
نشریه ۱۵۵ : دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
نشریه ۱۵۶ : راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسا
نشریه ۱۵۷ : دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه ۱۵۸ : دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه ۱۵۹ : ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه
نشریه ۱۶۰ : دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز
نشریه ۱۶۱ : آیین نامه طرح هندسی راهها
نشریه ۱۶۲ : دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکب
نشریه ۱۶۳ : مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
نشریه ۱۶۴ : دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
نشریه ۱۶۵ : دستورالعمل برف سنجی
نشریه ۱۶۶ : معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روباز
نشریه ۱۶۹ : آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی
نشریه ۱۷۰ : دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه ۱۷۱ : ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه ای باروش شکست مرزی
نشریه ۱۷۲ : عملکرد، نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
نشریه ۱۷۳ : پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
نشریه ۱۷۴ : جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی
نشریه ۱۷۵ : علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینی
نشریه ۱۷۶ : راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب
نشریه ۱۷۷ : راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
نشریه ۱۷۸ : ضوابط طراحی ساختمان های اداری
نشریه ۱۷۹ : راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
نشریه ۱۸۰ : راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
نشریه ۱۸۱ : دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب
نشریه ۱۸۲ : راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن ها
نشریه ۱۸۳ : مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجریه

۲۴۳ : دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه
نشریه ۲۴۴ : شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی)
نشریه ۲۴۵ : معیارهای طراحی سینما
نشریه ۲۴۶ : ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی حرکتی
نشریه ۲۴۷ : دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی
نشریه ۲۴۸ : فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکن ها
نشریه ۲۴۹ : فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی
نشریه ۲۵۰ : آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده
نشریه ۲۵۱ : فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود
نشریه ۲۵۲ : رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا
نشریه ۲۵۳ : آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری
نشریه ۱-۲۵۴ : دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی
نشریه ۱-۲۵۴ : دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح‌های عمرانی (تجدید نظر ۱)
نشریه ۳-۲۵۴ : دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی – راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد
نشریه ۲۵۵ : دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران
نشریه ۲۵۶ : استانداردهای نقشه کشی ساختمانی
نشریه ۲۵۷ : دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت
نشریه ۲۵۸ : دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب
نشریه ۱-۲۵۸ : دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب (تجدیدنظر اول)
نشریه ۲۵۹ : دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب
نشریه ۲۶۰ : راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل
نشریه ۲۶۱ : ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)
نشریه ۲۶۱ : ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) (تجدید نظر اول)
نشریه ۲۶۲ : فهرست جزئیات خدمات مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله‌های شناسائی ، اول و دوم ایستگاههای پمپاژ)
نشریه ۲۶۳ : فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه‌سازی)
نشریه ۲۶۴ : آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی
نشریه ۲۶۵ : دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب
نشریه ۲۶۶ : ۱- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، ۲- دستورالعمل تعیین نیتروژن آب
نشریه ۱ – ۲۶۷ : آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)
نشریه ۱ – ۲۶۷ – r1 : آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد اول مبانی طرح راه ایمن (تجدید نظر اول)
نشریه ۲ – ۲۶۷ : آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)
نشریه ۳ – ۲۶۷ : آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه)
نشریه ۴ – ۲۶۷ : آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)
نشریه ۴ – ۲۶۷ – r1 : آیین نامه ایمنی راه های کشور (جلد چهارم حاشیه ایمن راه) (تجدید نظر اول)
نشریه ۵ – ۲۶۷ : آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه)
نشریه ۶ – ۲۶۷ : آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)
نشریه ۷ – ۲۶۷ : آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)
نشریه ۲۶۸ : دستورالعمل تثبیت لایه های خاکریز و روسازی راه ها
نشریه ۲۶۹ : راهنمای آزمایش های دانه بندی رسوب
نشریه ۲۷۰ : معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور
نشریه ۲۷۱ : شرایط طراحی (برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور)
نشریه ۲۷۲ : راهنمای مطالعات بهره‌برداری از مخازن سدها مراحل شناسایی، توجیهی، طراحی تفصیلی
نشریه ۲۷۳ : راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی
نشریه ۲۷۴ : دستورالعمل نمونه‌برداری آب
نشریه ۱-۲۷۵ : ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)
نشریه ۲۷۶ : شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل
نشریه ۲۷۷ : راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن
نشریه ۲۷۸ : راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری
نشریه ۲۷۹ : مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن
نشریه ۲۸۰ : مشخصات فنی عمومی راهداری
نشریه ۲۸۱ : ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه ۲۸۲ : ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان‌های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز
نشریه ۲۸۳ : دستورالعمل پرکردن کارگاه های استخراج معادن زیرزمینی
نشریه ۲۸۴ : راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری بخش دوم تصفیه ثانویه
نشریه ۲۸۵ : راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب
نشریه ۲۸۶ : ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)
نشریه ۱-۱-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی/جراحی
نشریه ۲-۱-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی/جراحی
نشریه ۳-۱-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱) – جلد

یران – جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری
نشریه ۷-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد هفتم: آبراهه و حوضچه
نشریه ۸-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر
نشریه ۹-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد نهم: سکوهای دریایی
نشریه ۱۰-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر
نشریه ۱۱-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور
نشریه ۳۰۱ : مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن
نشریه ۳۰۲ : دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل
نشریه ۳۰۴ : راهنمای برآورد بار و توزیع برق در معادن
نشریه ۳۰۵ : شرح خدمات مطالعات برنامه ریزی و تهیه طرح های تفصیلی – اجرایی جنگلداری جنگل های شمال کشور
نشریه ۳۰۶ : آماده سازی و تمیز کاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش
نشریه ۳۰۷ : راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه
نشریه ۳۰۸ : راهنمای طراحی دیوارهای حائل
نشریه ۳۰۹ : راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر
نشریه ۳۱۱ : راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی
نشریه ۳۱۲ : ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی
نشریه ۳۱۳ : فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
نشریه ۳۱۴ : شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه
نشریه ۳۱۵ : راهنمای نگهداری سامانه های زهکشی
نشریه ۳۱۶ : راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه
نشریه ۳۱۷ : ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه ۳۱۸ : دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب
نشریه ۳۱۹ : ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی
نشریه ۳۲۰ : فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
نشریه ۳۲۱ : ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده
نشریه ۳۲۲ : دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف
نشریه ۳۲۳ : دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی
نشریه ۳۲۴ : ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خورجینی
نشریه ۳۲۵ : ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی
نشریه ۳۲۷ : دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه
نشریه ۳۲۸ : تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی؛ واژه ها و اصطلاحات اکتشافات معدنی
نشریه ۳۲۹ : فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای
نشریه ۳۳۰ : دستورالعمل آماربرداری از منابع آب – وسایل و روش های اندازه گیری
نشریه ۳۳۱ : راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب
نشریه ۳۳۲ : راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه
نشریه ۳۳۳ : شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی- اجتماعی سامانه‌های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف- ب- پ)
نشریه ۳۳۴ : روش‌نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی سامانه‌های آبیاری تحت فشار
نشریه ۳۳۵ : راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ
نشریه ۳۳۶ : راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای
نشریه ۳۳۷ : ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری
نشریه ۳۳۸ : دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی
نشریه ۳۳۹ : مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت
نشریه ۳۴۰ : تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه استخراج معدنی
نشریه ۳۴۱ : مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت
نشریه ۳۴۳ : راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی
نشریه ۳۴۴ : آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران “آبا”)
نشریه ۳۴۵ : راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP
نشریه ۳۴۷ : راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب
نشریه ۳۴۸ : ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی
نشریه ۳۴۹ : راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها
نشریه ۳۵۰ : مقررات تهویه معدن
نشریه ۳۵۱ : مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ
نشریه ۳۵۲ : معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای
نشریه ۳۵۳ : راهنمای طراحی روسازی فرودگاه
نشریه ۳۵۴ : راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور
نشریه ۳۵۵ : دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن
نشریه ۳۵۶ : ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای + ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشت
نشریه ۳۵۷ : ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
نشریه ۳۵۸ : ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز
نشریه ۳۵۹ : راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور
نشریه ۳۶۰ : دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود
نشریه ۳۶۱ : تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود(ویرایش اول)
نشریه ۳۶۲ : دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت سرد
نشریه ۱-۳۶۳ : راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های فولادی
نشریه ۲-۳۶۳ : راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بتنی
نشریه ۳-۳۶۳ : راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بنایی
نشریه ۳۶۴ : دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود
نشریه ۳۶۵ : فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود
نشریه ۳۶۶ : راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهکش مناسب
نشریه ۳۶۷ : شناسنامه فنی پل‌ها
نشریه ۳۶۸ : راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی
نشریه ۳۶۹ : ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری
نشریه ۳۷۰ : راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه
نشریه ۳۷۱ : مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ای
نشریه ۳۷۳ : راهنمای طراحی و اجرای ساختمان ورزشگاه های کوچک (محله ای)
نشریه ۳۷۴ : مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف
نشریه ۳۷۵ : مشخصات فنی، عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی ۲۰ و ۳۳ کیلوولت
نشریه ۳۷۶ : دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود
نشریه ۳۷۸ : راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نما
نشریه ۳۷۹ : دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی
نشریه ۳۸۰ : راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان
نشریه ۳۸۱ : راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
نشریه ۳۸۲ : راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه
نشریه ۳۸۳ : راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها
نشریه ۱-۳۸۴ : دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل
نشریه ۲-۳۸۴ : مستندات و مبانی فنی دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل
نشریه ۳۸۵ : دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم‌های پانل پیش‌ساخته سبک سه بعدی
نشریه ۳۸۵ (ویرایش اول) : دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامان ههای پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)
نشریه ۳۸۶ : مشخصات فنی عمومی اجرای شمع (کوبشی و درجاریز)
نشریه ۳۸۷ : راهنمای مطالعات هیدرولیکی پل ها
نشریه ۳۸۸ : آیین‌نامه طرح و محاسبه سازه‌های بتنی پیش‌ساخته
نشریه ۳۸۹ : آیین‌نامه طرح و محاسبه پل‌های بتن‌آرمه
نشریه ۳۹۰ : راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای
نشریه ۳۹۱ : راهنمای طراحی روسازی بنادر
نشریه ۳۹۲ : ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره
نشریه ۳۹۳ : نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان
نشریه ۳۹۴ : دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر
نشریه ۳۹۵ : دستورالعمل طراحی پل‌های فولادی
نشریه ۳۹۶ : شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری
نشریه ۳۹۷ : راهنمای تهیه‌ شناسنامه‌ غار
نشریه ۳۹۸ : دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب
نشریه ۳۹۹ : مشخصات فنی عمومی سدها
نشریه ۴۰۰ : آیین نامه سازه های فضاکار
نشریه ۴۰۴ : مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال، زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق
نشریه ۴۰۵ : راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب
نشریه ۴۰۶ : آماده سازی مدارس در برابر زلزله
نشریه ۴۱۰ : مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادن
نشریه ۱-۴۱۲ : شرح خدمات انجام مطالعه نقطه پرتصادف راهها
نشریه ۴۱۵ : آیین نامه طرح هندسی راه های ایران
نشریه ۴۱۶ : دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی)
نشریه ۴۱۷ : مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه ها
نشریه ۴۱۸ : ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع – دستورالعمل تبدیل دیمزارهای کم بازده و پر شیب به مراتع دست کاشت
نشریه ۴۱۹ : ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش‌های ذخیره نزولات آسمانی
نشریه ۴۲۰ : ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل کودپاشی در مرتع
نشریه ۴۲۱ : ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق
نشریه ۴۲۲ : ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مرتع کاری
نشریه ۴۲۳ : فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن
نشریه ۴۲۵ : شرح خدمات مطالعات خاکشناسی (تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی)
نشریه ۴۳۳ : فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)
نشریه ۴۳۴ : راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی
نشریه ۴۳۵ : فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی
نشریه ۴۳۶ : راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های آب
نشریه ۴۴۱ : تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنی
نشریه ۴۴۲ : مقررات تهیه نقشه‌های استخراجی معدن
نشریه ۴۴۳ : راهنمای ارزشیابی دارایی های معدنی
نشریه ۴۴۶ : معرفی ماشین آلات عمرانی
نشریه ۴۴۷ : مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانی
نشریه ۴۴۸ : مدیریت نگهداری وتعمیرات ماشین آلات عمرانی
نشریه ۴۴۹ : مدیریت بهره برداری ماشین آلات عمرانی
نشریه ۴۵۶ : مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطی
نشریه ۴۶۰ : راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) – شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح
نشریه ۴۶۱ : راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان ، شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح
نشریه ۴۶۲ : راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها وآب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی
نشریه ۴۶۳ : آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله
نشریه ۴۶۶ : دستورالعمل انجام مطالعات خاک‌شناسی
نشریه ۴۶۷ : دستورالعمل تجزیه‌های آزمایشگاهی نمونه‌های خاک و آب
نشریه ۴۶۹ : موافقت نامه ساخت بهر ه‌برداری واگذاری Build – Operate – Transfer (BOT)
نشریه ۴۷۰ : راهنمای طراحی تلمبه خانه های آب
نشریه ۱-۴۷۱ : مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی زمین‌های شالیزاری – جلد اول: کلیات
نشریه ۲-۴۷۱ : مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری جلددوم آبیاری جلد دوم
نشریه ۳-۴۷۱ : مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری جلدسوم زهکشی جلد سوم
نشریه ۴۷۲ : دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه‌ها و نظام گلخانه‌ای کشور
نشریه ۴۷۲ (ویرایش اول) : مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها (نظام گلخانهای ،پرورش قارچ خوراکی وکمپوست کشور)
نشریه ۴۷۴ : مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها – مبانی و ضوابط طراحی
نشریه ۴۸۰ : فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب
نشریه ۴۸۱ : راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌ها
نشریه ۴۸۲ : ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب‌شکن‌ها، تندآب‌ها و تاسیسات پایانه‌ای استهلاک انرژی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
نشریه ۴۸۶ : مشخصاتفنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال معیارهای طراحی و مهندسی طرحهای جانمایی در پستهای فشار قوی
نشریه ۴۸۸ : دستورالعمل امداد و نجات در معادن
نشریه ۴۸۹ : مقررات روشنایی در معادن
نشریه ۴۹۲ : راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشک
نشریه ۴۹۳ : معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشی
نشریه ۴۹۴ : راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آن
نشریه ۴۹۶ : راهنمای تهیه گزارش های طراحی معدن
نشریه ۴۹۷ : فهرست خدمات مرحله ی طراحی پایه واحدهای فرآوری مواد معدنی
نشریه ۴۹۸ : راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اکتشافی معدن
نشریه ۴۹۹ : فهرست جزییات خدمات مطالعات مرمت و بازسازی و شرح خدمات تهیه شناسنامه کاریزهای کشور
نشریه ۵۰۰ : دستورالعمل نظارت و کنترل فنی مطالعات خاکشناسی
نشریه ۵۰۵ : دستورالعمل پایش و ارزیابی طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزدازی
نشریه ۵۰۶ : دستورالعمل ترابری در معادن
نشریه ۵۰۷ : مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال پی های تجهیزات در پست های فشار قوی
نشریه ۵۰۸ : علایم استاندارد نقشه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی)
نشریه ۵۰۹ : راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن
نشریه ۵۱۰ : دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار
نشریه ۵۱۱ : راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها
نشریه ۵۱۲ : دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاه
نشریه ۵۱۳ : دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات پست ها
نشریه ۵۱۵ : راهنمای مکان یابی واحدهای کانه آرایی و فرآوری
نشریه ۵۱۶ : راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن های رودخانه ای
نشریه ۵۱۷ : دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری
نشریه ۵۱۸ : راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند
نشریه ۵۱۹ : راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
نشریه ۵۲۰ : راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب
نشریه ۵۲۱ : راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها
نشریه ۵۲۲ : دستورالعمل پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)
نشریه ۵۲۳ : راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها
نشریه ۵۲۴ : راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی
نشریه ۵۲۶ : راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ
نشریه ۵۲۷ : راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری سامانه های انحراف

سیلاب
نشریه ۵۲۸ : راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه‌های حفاظتی دریایی
نشریه ۵۲۹ : راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها
نشریه ۵۳۰ : راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک
نشریه ۵۳۱ : دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن
نشریه ۵۳۲ : دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی – اکتشافی بزرگ مقیاس و رقومی کردن آن ها
نشریه ۵۳۳ : راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش های مقاومت ویژه، پلاریزاسیون القایی، الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در اکتشافات معدنی
نشریه ۵۳۴ : راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و خورها
نشریه ۵۳۵ : ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب ها
نشریه ۵۳۶ : فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن
نشریه ۵۳۷ : دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم‌های نگهداری تونل‌های معدنی
نشریه ۵۳۸ : دستورالعمل تحلیل پایداری و پایدارسازی معادن روباز
نشریه ۵۳۹ : علائم استاندارد نقشه‌های زمین‌شناسی
نشریه ۵۴۰ : دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه‌ای (۱ :۲۵،۰۰۰)
نشریه ۵۴۱ : فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف فلزات پایه (اکتشاف مس)
نشریه ۵۴۲ : راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیتهای استخراج مواد معدنی
نشریه ۵۴۳ : دستورالعمل طرای و اجرای سقف های تیرچه و بلوک (تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز)
نشریه ۵۴۴ : ضوابط انجام آزمایشهای کانه‌آرایی در مقیاسهای آزمایشگاهی، پایه و پیشاهنگ
نشریه ۵۴۶ : دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت
نشریه ۵۴۷ : دستورالعمل مطالعات مرمت و بازسازی و تهیه شناسنامه کاریزهای کشور
نشریه ۵۴۸ : مبانی، ضوابط و راهنمای اجرایی شناسگرهای ترافیکی
نشریه ۵۴۹ : راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی
نشریه ۵۵۰ : راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ
نشریه ۵۵۱ : دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها
نشریه ۵۵۲ : دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات آبخوان های آبرفتی
نشریه ۵۵۳ : دستورالعمل نگهداری و کنترل سقف در کارگاههای استخراج
نشریه ۵۵۴ : راهنمای سنگ جوری مواد معدنی به روشهای دستی یا خودکار
نشریه ۵۵۷ : راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم های آبی
نشریه ۵۵۸ : راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنی
نشریه ۵۵۹ : راهنمای انباشت مواد باطله در واحدهای کانه آرایی و فرآوری
نشریه ۵۶۰ : راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب های سطحی
نشریه ۵۶۱ : راهنمای کاربرد ردیا بها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه های سد
نشریه ۵۶۲ : راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها
نشریه ۵۶۴ : راهنمای حمل و نقل مواد معدنی در مدارهای فرآوری
نشریه ۵۶۵ : شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آنها در کانه آرایی
نشریه ۵۶۶ : فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل « طراحی پایه و طراحی تفصیلی »
نشریه ۵۶۷ : واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی
نشریه ۵۶۸ : راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات وتجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابسته
نشریه ۵۷۰ : آیین نامه طراحی راهدارخانه ها
نشریه ۵۷۳ : راهنمای آبکشی در معادن
نشریه ۵۷۴ : مبانی زیست‌محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعی
نشریه ۵۷۵ : راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار طرح های توسعه منابع آب
نشریه ۵۷۶ : ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان ساز ه های زهکشی زیرزمینی
نشریه ۵۷۷ : دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه های بهره برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده ای)
نشریه ۵۷۸ : فهرست خدمات تعیین حدبستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها
نشریه ۵۷۹ : دستورالعمل طراحی هندسی بازکننده ها و حفریات زیرزمینی
نشریه ۵۸۰ : ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن
نشریه ۵۸۱ : فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سرب و روی
نشریه ۵۸۲ : ضوابط طراحی سامانه‌های آبیاری با لوله های کم‌فشار
نشریه ۵۸۳ : راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره برداری و نگهداری سامانه پیش بینی و هشدار سیل
نشریه ۵۸۴ : راهنمای کاربرد مدل های ریاضی و فیزیکی درمطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه
نشریه ۵۸۵ : راهنمای روش های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده های نقطه ای
نشریه ۵۸۷ : مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم کابل‌کشی مخابراتی ژنریک ساختمان
نشریه ۵۸۸ : فهرست خدمات اکتشافی سنگ ها و کانی های صنعتی
نشریه ۵۸۹ : راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
نشریه ۵۹۰ : راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه
نشریه ۵۹۱ : راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها
نشریه ۵۹۲ : راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه ها
نشریه ۵۹۳ : راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه ای
نشریه ۵۹۴ : راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به رتهیه گزارش فنی سیلاب
نشریه ۶۶۹ : راهنمای ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در معادن
نشریه ۶۷۰ : راهنمای انتخاب مدار خردایش مواد معدنی
نشریه ۶۷۱ : دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی محیط های سنگی در مقیاس ۱:۲۵,۰۰۰
نشریه ۶۷۲ : راهنمای افزایش مقیاس در واحدهای کانه آرایی
نشریه ۶۷۳ : دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب
نشریه ۶۷۴ : دستورالعمل کلی جهت اندازه گیری فلزات در آب
نشریه ۶۷۵ : راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد
نشریه ۶۷۶ : فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه ها
نشریه ۶۷۷ : دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلاب
نشریه ۶۷۸ : فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)
نشریه ۶۷۹ : شرح خدمات مطالعات تعیین حدبستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه
نشریه ۶۸۱ : راهنمای پادسیل سازی
نشریه ۶۸۲ : راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند
نشریه ۶۸۳ : راهنمای استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی (دیسپرسنت ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتی
نشریه ۶۸۴ : راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونلهای راه و راه آهن
نشریه ۶۸۵ : راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)
نشریه ۶۸۶ : ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد
نشریه ۶۸۷ : ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب
نشریه ۶۸۸ : راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه ها
نشریه ۶۸۹ : راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
نشریه ۶۹۰ : راهنمای ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های عمرانی
نشریه ۶۹۱ : دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)
نشریه ۶۹۲ : دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
نشریه ۶۹۵ : راهنمای عملیات ابزاربندی و رفتارنگاری در تونلسازی مکانیزه شهری
نشریه ۶۹۷ : ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه)
نشریه ۶۹۸ : دستورالعمل آزمایش های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
نشریه ۶۹۹ : مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)
نشریه ۷۰۱ : ضوابط طراحی کف بندها و تثبیت کننده های بستر
نشریه ۱-۷۰۲ : دستورالعمل مطالعات ژئوفیزیکی در پروژه های راهسازی
نشریه ۷۰۵ : راهنمای مدیریت سیلاب دشت
نشریه ۷۰۶ : دستورالعمل طراحی و اجرای مخلوط های آسفالتی درشت دانه
نشریه ۷۱۱ : راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شرب
نشریه ۷۱۲ : راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی
نشریه ۷۱۴ : دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها
نشریه ۷۱۵ : واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحران
نشریه ۷۱۶ : روش های محاسبه حداکثر بارش محتمل (PMP) و منحنی های عمق، سطح، تداوم بارش (DAD)
نشریه ۷۱۷ : راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه
نشریه ۷۱۸ : راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی
نشریه ۷۱۹ : رویه پایش و گزارش دهی حوادث شبکه (تولید، انتقال و توزیع)
نشریه ۷۲۲ : راهنمای انجام آزمایش های غیرمخرب در روسازی راه ها
نشریه ۷۲۳ : راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی
نشریه ۷۲۹ : راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر
نشریه ۷۳۲ : دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی های نفتی رودخانه ها و دریاچه ها
نشریه ۲۴۶۰ : موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
نشریه ۳۴۱۹ : موافقتنامه شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی

وشهای مغناطیس سنجی، گرانی سنجی و لرزه نگاری در اکتشافات معدنی
نشریه ۵۹۵ : فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف آنتیموان
نشریه ۵۹۶ : فهرست خدمات پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)
نشریه ۵۹۷ : فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدها
نشریه ۵۹۸ : راهنمای روشهای مهار رسوب در رودخانه ها
نشریه ۵۹۹ : فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف کانیها و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی
نشریه ۶۰۰ : راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران
نشریه ۶۰۱ : راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی
نشریه ۶۰۲ : راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی
نشریه ۶۰۳ : راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات
نشریه ۶۰۴ : راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی
نشریه ۶۰۵ : راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب
نشریه ۶۰۶ : راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی
نشریه ۶۰۷ : راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی
نشریه ۶۰۸ : راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات
نشریه ۶۰۹ : راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی
نشریه ۶۱۰ : راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب
نشریه ۶۱۱ : راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیتهای استخراجی
نشریه ۶۱۲ : آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد – LSF (بخش سازه)
نشریه ۶۱۳ : آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد – LSF (بخش غیر سازه)
نشریه ۶۱۴ : مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه ها
نشریه ۶۱۵ : فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورسنجی در اکتشاف مواد معدنی
نشریه ۶۱۶ : راهنمای ارزیابی و کنترل پیامدهای ناشی از انفجار در معادن سطحی
نشریه ۶۱۷ : فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف مواد اولیه تولید انواع سیمان
نشریه ۶۱۸ : فهرست خدمات و دستورالعمل بررسی های چاه پیمایی
نشریه ۶۱۹ : مبانی و رویه های دستیابی به قیمت توافقی آب
نشریه ۶۲۰ : دستورالعمل پایش کیفیت آبهای زیرزمینی
نشریه ۶۲۱ : دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای زیرزمینی
نشریه ۶۲۳ : راهنمای انتخاب روش استخراج ذخایر معدنی
نشریه ۶۲۴ : راهنمای تحلیل و طراحی لرزه ای سدهای خاکی و سنگریز
نشریه ۶۲۵ : دستورالعمل تعیین مرز تغییر روش استخراج از روباز به زیرزمینی
نشریه ۶۲۹ : راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحل
نشریه ۶۳۰ : دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی بخش اول- ملاحظات کلی
نشریه ۶۳۱ : دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دوم- شرایط طراحی
نشریه ۶۳۲ : دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی بخش سوم- مصالح
نشریه ۶۳۳ : دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی بخش چهارم- قطعات بتنی پیش ساخته
نشریه ۶۳۴ : دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی بخش پنجم- پی ها
نشریه ۶۳۵ : دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم- کانال های ناوبری و حوضچ هها
نشریه ۶۳۶ : دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هفتم- تجهیزات محافظت بندر
نشریه ۶۳۷ : دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هشتم- تاسیسات پهلوگیری (مهار)
نشریه ۶۳۸ : دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش نهم- سایر تجهیزات بندر
نشریه ۶۳۹ : دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دهم- اسکله های ویژه
نشریه ۶۴۰ : دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم- اسکله های تفریحی
نشریه ۶۴۲ : راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری
نشریه ۶۴۳ : راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه
نشریه ۶۴۴ : راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته
نشریه ۶۴۶ : راهنمای کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه های آبریز
نشریه ۶۴۸ : فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکی
نشریه ۶۴۹ : فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلع
نشریه ۶۵۱ : دستورالعمل کنترل و خنثی سازی آرسنیک ، سولفید و سیانید در آزامایشگاه های فرآوری
نشریه ۶۵۲ : دستورالعمل آماده سازی و اندازه گیری عناصر در کانسنگ آهن
نشریه ۶۵۳ : راهنمای اکوتوریسم و طبیعت گردی در حوضه های آبخیز
نشریه ۶۵۴ : مبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشنایی
نشریه ۶۵۵ : دستورالعمل آماده سازی، تهیه نمونه و مطالعات میکروسکوپی و سیالات درگیر در نمونه های اکتشافی
نشریه ۶۵۶ : راهنمای کاربرد روش های عددی در طراحی ژئومکانیکی معادن
نشریه ۶۵۸ : ضوابط و معیارهای فنی احداث بادشکن بیولوژیک
نشریه ۶۶۰ : دستورالعمل نمونه برداری در کانه آرایی
نشریه ۶۶۱ : دستورالعمل تعیین شاخص خردایش در آسیاهای مختلف
نشریه ۶۶۳ : شرح خدمات مطالعات ایجاد و ساماندهی نظام بهره برداری مناسب آب کشاورزی
نشریه ۶۶۴ : شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
نشریه ۶۶۵ : دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب های زیرزمینی
نشریه ۶۶۷ : راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری
نشریه ۶۶۸ : دستورالعمل

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: