فایل اکسل خصوصیات مفصل پلاستیک مقاطع

فایل اکسل خصوصیات مفصل پلاستیک مقاطع

پوشه فشرده فوق حاوی فایلهای تحت اکسل محاسبه پارامترهای منحنی نیرو تغییر مکان و خصوصیات مفاصل پلاستیک مقطع و عضو فولادی منطبق بر نشریه ۳۶۰ ایران و تهیه شده توسط مهندس انوش فقیهی که با کمی تغیر و اصلاح توسط اینجانب باز نشر میگردد. همچنین علاوه بر فایلهای تحت اکسل . در پوشه فشرده فوق راهنمای تصویری استفاده از فایلهای تحت اکسل توسط اینجانب قرار دارد. همکارانی که در تحلیل های غیر خطی میخواهند از ظوابط نشریه ۳۶۰ استفاده نمایند و مشخصات مفاصل پلاستیک رو بصورت دستی به نرم افزارهای sap , etabs اعمال نمایند میتوانند از فایلهای اکسل موجود در پوشه فشرده استفاده کنند با این توضیح که در برنامه های sap , etabs خصوصیات مفاصل پلاستیک برای مقطع فولادی بصورت پیش فرض از FEMA-273 و خصوصیات مفاصل پلاستیک برای مقطع بتن مسلح بصورت پیش فرض از ATC-40 برداشت میگردد. همچنین یکی از فایلهای اکسل مشخصات منحنی نیرو تغییر شکل عضو با مقطع دلخواه فولادی و دو تای دیگر فایلهای اکسل پارامترهای مفاصل پلاستیک مقطع جعبه ای فولادی تحت تلاشهای محتمل را بدست میدهد

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: