دانلود Pdf کتاب تحلیل و طراحی سازه‌های فولادی (با تاکید بر روش حالات حدی)

دانلود Pdf کتاب تحلیل و طراحی سازه‌های فولادی (با تاکید بر روش حالات حدی)

دانلود Pdf کتاب تحلیل و طراحی سازه‌های فولادی (با تاکید بر روش حالات حدی)

دانلود Pdf کتاب تحلیل و طراحی سازه‌های فولادی (با تاکید بر روش حالات حدی)

دانلود کتاب «تحلیل و طراحی سازه‌های فولادی (با تاکید بر روش حالات حدی)» اینجانب به صورت کامل از لینک زیر متن استفاده نمایید.
شامل بیش از ۳۰۰ مثال حل شده؛ مباحث لرزه‌ای و غیرلرزه‌ای سازه‌های فولادی

[ این کتاب به نقل از کانال تلگرام دکتر علیرضایی بازنشر می شود . سپاس بیکران از ایشان به جهت انتشار رایگان این کتاب در فضای وب ]

🖊نویسندگان:
▫️بهرخ حسینی هاشمی (دانشیار، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)
▫️مهدی علیرضایی (استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)
▫️حسن احمدی (شرکت رایان سازه)
با پیشگفتار دکتر محسن غفوری آشتیانی، رئیس انجمن مهندسی زلزله ایران
نوبت چاپ: دوم ۱۳۹۵- ویرایش دوم،
فایل PDF کتاب «تحلیل و طراحی سازه‌های فولادی (با تاکید بر روش حالات حدی)» را به صورت کامل

این کتاب شامل ۱۰۵۲ صفحه بوده و بیشتر مباحث لرزه‌ای و غیرلرزه‌ای را شامل می‌شود. سال انتشار کتاب چاپی ۱۳۹۵ و براساس ویرایش جدید مبحث دهم است.

فصل ۱- الزامات عمومی و خواص فولاد
فصل ۲ بارهای طراحی و رفتار سازه های فولادی در برابر آنها

فصل ۳- الزامات تحلیل و طراحی برای تامین پایداری

فصل۴- الزامات مقاطع اعضای فولادی و رفتار خمیری آنها

فصل۵- الزامات طراحی اعضا برای نیروی کششی

فصل۶- الزامات طراحی اعضا برای نیروی فشاری فصل

۷- الزامات طراحی اعضاء برای خمش فصل

۸- الزامات طراحی اعضا برای برش

فصل ۹- الزامات طراحی اعضا برای ترکیب نیروها

فصل ۱۰- الزامات طراحی اعضا با مقطع مختلط
فصل ۱۱- الزامات طراحی اتصالات

فصل ۱۲- طراحی تیر ورقها

فصل ۱۳- الزامات حالات حدی بهره برداری برای سازه های فولادی
فصل ۱۴- تحلیل غیرارتجاعی سازه های فولادی
فصل ۱۵- الزامات طراحی قابهای خمشی فولادی

فصل ۱۶- الزامات طراحی قابهای مهاربندی شده فولادی
فصل ۱۷- الزامات طراحی دیوارهای برشی فولادی
فصل ۱۸- استفاده از مقادیر جدول بندی شده در طراحی

کتاب «تحلیل و طراحی سازه‌های فولادی (با تاکید بر روش حالات حدی)»

  •  شامل بیش از ۳۰۰ مثال حل شده؛ مباحث لرزه‌ای و غیرلرزه‌ای سازه‌های فولادی

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: